សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! កន្តួល​លើ​ស្បែក​មិន​មែន​សុទ្ធ​តែ​ស្អូច​ ឬ​អុតស្វាយ​ទេ…

ជា​ទូទៅ​តាម​ការ​កំណត់ចំណាំ​ពី​ឪពុក​ម្តាយ​ភាគ​ច្រើន ឲ្យ​តែ​កូន​តូចៗ​កើត​មាន​កន្តួល​លើ​ស្បែក​មិន​ថា​តែ​បរិវេណ​ដៃ​ឬ​មុខ អ្នក​ប្រាកដ​ជា​សន្និដ្ឋាន​ថា​វា​ជា​ស្អូច ឬ​អុតស្វាយ ហើយ​ត្រឹម​ណែនាំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បរិភោគ​ទឹក​ឬ​ងូត​ទឹក​ឲ្យ​ច្រើន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ​តាម​ការ​ណែនាំ​ពី​អ្នក​ជំនាញ​នៃ​ទំព័រ គ្លីនិក​ឯកទេស​កុមារ Pediatric Clinic បាន​បង្ហោះ​សារ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម ថា​រោគ​សញ្ញា​ខាង​លើ វា​អាច​ជា​ជំងឺ​ប្រភេទ​ម្យ៉ាង​ទៀត ហើយ​ឪពុក​ម្តាយ​គួរ​តែ​ត្រួតពិនិត្យ​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់ ជៀសវាង​មាន​បញ្ហា​ធំ​ទៅ​ថ្ងៃ​ក្រោយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយ​ការ​ចុច Share រាប់​ពាន់​ដង អត្ថន័យ​ពី​ប្រភព​ខាង​លើ​សរសេរ​រៀបរាប់​ថា៖

អានលម្អិត

សូមជួយចែករំលែកបន្តផង! រូបមន្តកម្ចាត់អាចម៌រុយលើមុខ បកស្បែកមុខឱ្យសបានឆាប់រហ័សទាន់ចិត្ត…

អាចម៌រុយ ជាសត្រូវធម្មជាតិរបស់មិត្តនារីៗ។ បើទោះបីជាមានវិធីផ្សេងៗជាច្រើន តែវាថ្លៃ ហើយមិនមែនសុទ្ធតែប្រើរួចបានជោគជ័យដូចបំណងទាំងអស់ទេ។ ស្លឹកម្លូ ជាឱសថបុរាណមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យអាចកម្ចាត់អាចម៌រុយបានយ៉ាងពូកែ។ សំខាន់វាត្រូវនឹងស្បែកគ្រប់ប្រភេទ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ *គ្រឿងផ្សំ ស្លឹកម្លូ 5-10សន្លឹក ទឹក 300មីលីលីត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ភារជំនួយ៖ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក ឬត្បាល់ ឆ្នាំង ចាន

អានលម្អិត

អនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្តទាំងនេះ ជួយពេលត្រូវរលាកទឹកក្តៅ ឬរលាកភ្លើងក្នុងករណីភ្លាមៗ…

នៅពេលលោកអ្នក ជួបប្រទះនូវបញ្ហារលាកភ្លើងឬរលាកទឹកក្ដៅ អាចអនុវត្តន៍តាមវិធីសាស្រ្ត មួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ៖ ១.​ប្រញាប់យកវត្ថុដើមហេតុ ចេញពីរាងកាយយើងជាប្រញាប់​ ​ក្នុងករណីត្រូវទឹកក្ដៅរលាក ទាំងសម្លៀកបំពាក់ ចូរប្រញាប់ឆក់ ឬ ដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញពីរាងកាយ ឲ្យបានលឿនជាទីបំផុត ឬបើមិនអាចយកចេញបានទេ ចូរប្រញាប់យកទឹកត្រជាក់មកស្រោចពីលើភ្លាម។ ​ក្នុងករណីត្រូវភ្លើងរលាក បើសម្លៀកបំពាក់ឆេះភ្លើង ត្រូវប្រញាប់យកទឹកមកជះពន្លត់ភ្លាម។ បើគ្មានទីកនៅក្បែរទេ ចូរដេកទៅលើដី ហើយប្រមៀលចុះឡើង

អានលម្អិត

មិនធ្លាប់បានឃើញទេ! មនុស្សស្រី ដែលមានកម្ពស់ជាង ២ម៉ែត្រខ្ពស់បំផុតក្នុងលោក…

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងហើយថាមនុស្សប្រុសតែងតែមាន​កម្ពស់​ខ្ពស់ជាង​មនុស្ស​ស្រី​ជានិច្ច ខណៈដែល​កាលពី​បុរាណ​ក៏មាន​មនុស្ស​ប្រុស​ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្សជាតិ​នោះ​គឺ​លោក Robert Wadlow ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ទោះជាបែបនោះពិតមែនតែថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹង​លើកយក​មនុស្ស​ស្រី​ដែលមាន​កម្ពស់​ខ្ពស់ៗ ទាំង ០៩ រូប នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្សជាតិ​មក​បង្ហាញ​ប្រិយមិត្ត​ទាំងអស់គ្នា​វិញ​ម្ដង ។ចង់ជ្រាបច្បាស់សូម​ទស្សនារូបភាពខា​ង​ក្រោម​នេះ​ទាំងអស់គ្នា ។ ១) នាង Delores Pullard មាន​កម្ពស់ ២.២៦​ម៉ែត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានលម្អិត

ស្អាតណាស់! ​គម្រោងខ្លោងទ្វារ វត្តកោះមេត្តាពោធិ៏វង្ស រចនាបថបាយ័ន…

គម្រោងសាងសង់ខ្លោងទ្វារវត្តអារាមមួយ ​កំពុងតែល្បីល្បាញជាខ្លាំងនៅលើបណ្តាញសង្គមថាមានភាពប្លែកថ្មីបង្កប់នូវការច្នៃប្រតិដ្ឋខ្ពស់ ​លំនាំតាមរចនាបថដើម បាយ័ន ​ធ្វើឱ្យមានការកោតសរសើរជាខ្លាំង។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់ម្ចាស់គំនូរគម្រោងនេះ បានឱ្យដឹងថា​ គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺជាការធ្វើថ្មី សំរាប់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នទៅតាមការចង់បានរបស់ព្រះសង្ឃ ដែលមិនមែនជាការចំលងតាមរចនាដើមទាំងស្រុងនោះទេ ។ មិនថាស្ថាប្យកម្ម ឬ រចនាបថ ប្រាសាទទេ គឺប្រែប្រួលតាម សម័យកាល និង ការច្នៃប្រឌិតរបស់ស្ថាបត្យករ

អានលម្អិត

បុរសប្រភេទនេះ នារីណាបានរៀបការជាមួយ អ្នកនឹងមានសុភមង្គលមួយជីវិត…

បុរស និងនារីគឺមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេ ទោះបីជានៅផ្នែកអត្តចរិត ឬការរស់នៅ ធម្មជាតិរបស់បុរស គឺចូលចិត្តផ្តល់តម្លៃដល់ខ្លួនឯង និងមានចិត្តចង់ឈ្នះជាងនារី បុរសតែងតែពឹងលើភាពរឹងមាំមកទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីនារីៗ។ បុរសគ្រប់រូបគួរតែប្រកបមាននូវសមត្ថភាព និងភាពជឿជាក់ ទើបអាចធ្វើឲ្យក្តីស្រម៉ៃក្លាយជាការពិតបាន។ ជាមួយគ្នានេះ អាចជាទីពុំនាក់ដ៏រឹងមាំសម្រាប់នារីផងដែរ។ បុរសដែលមានចំណុចពិសេសខាងក្រោមនេះ ទើបអាចធ្វើឲ្យនារីមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិតបាន។ ១. សុខភាពមាំមួន គំនិតវាងវៃ មិនថាពេលណាទេ បុរសចង់ធ្វើរឿងឲ្យសម្រេចមួយ

អានលម្អិត

សូមជួយចែករំលែកបន្តផង! អ្នកមិនត្រូវថើបមាត់ទារកទេ…

ទារក​គឺ​មាន​ភាព​ទន់ខ្សោយ ងាយ​នឹង​ទទួល​ការ​ចម្លង​រោគ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស ជា​ពិសេស​តាម​រយៈ​ផ្លូវ​ដង្ហើម។ តាម​រយៈ​ការ​រៀបរាប់​ខាង​ក្រោម យើង​នឹង​បង្ហាញ​មូលហេតុ​ស៊ីជម្រៅ និង​អ្វី​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​ជៀសវាង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ថើប​មាត់​ទារក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជា​ការ​ពិត​ទារក​មាន​ប្រព័ន្ធ​ភាព​សាំ​ខ្សោយ​ជាង​នរណា​ទាំង​អស់ ដូច្នេះ​អ្នក​ជា​ម្តាយឪពុក​ត្រូវ​តែ​រក្សា​ពួក​គេ​ឲ្យ​បាន​ដិតដល់​ជាទីបំផុត​នៅ​ពេល​ដែល​ទើប​កើត ឬ​កំឡុង​ពេល​មួយ​សប្តាហ៍​ដំបូង។ នៅ​ពេល​ណា​ដែល​ទារក​ត្រូវ​បាន​ប៉ះពាល់​ទៅ​នឹង​វីរុស ឬ​បាក់តេរី​ណាមួយ នោះ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​ប្រឈម​នឹង​គ្រោះថ្នាក់​ភ្លាមៗ​នៅ​ពេល​នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះ​ហើយ​ដើម្បី​ការពារ​ពួក​គេ អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រូវ​តែ​លាង​សម្អាត​ដៃ​ឲ្យ​បាន​ល្អ​មុន​នឹង​ទៅ​ចាប់​កាន់ ឬ​ព​ទារក​នោះ ព្រោះ​ដៃ​របស់​យើង​ជា​ប្រភព​ផ្ទុក​មេរោគ​រាប់​ពាន់។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត​សូម្បី​តែ​មុខ​របស់​យើង​ក៏​មាន​ផ្ទុក​នូវ​មេរោគ​រាប់​មិន​អស់​ដែល​មិន​ឃើញ​ផង​ដែរ

អានលម្អិត

លទ្ធផល ភ្ញាក់ផ្អើល! មានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកក្តៅឧណ្ហៗជាមួយអំបិលពេលពោះទទេររយៈពេល ៧ ថ្ងៃ…

មានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកក្តៅឧណ្ហៗជាមួយអំបិលពេលពោះទទេររយៈពេល ៧ ថ្ងៃ! លទ្ធផល ភ្ញាក់ផ្អើល! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិធីផ្សំ -ដាក់អំបិល ១/៣ ក្នុងកូនកែវកាហ្វេ បន្ទាប់មកសឹមចាក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗចូលឱ្យពេញ។ -ក្រឡុកឱ្យសព្វ គ្របទុកចោល ២៤ ម៉ោង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ -ថែមអំបិលមួយចឹប ហើយផឹកវារាល់ពេលព្រឹក ៧ ថ្ងៃជាប់គ្នា

អានលម្អិត

ផ្លុំស្នែង ជាឧបករណ៍តន្ត្រីផ្លុំដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ…

ស្នែង​ ជា​ឧបករណ៍​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ស្នែងគោ ស្នែងក្របី ឬ​ស្នែង​ទន្សោង ។ ឧបករណ៍​នេះ​មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ​ ប្រភេទ​ស្នែង​វែង​ឥត​អណ្តាត​ និង​ប្រភេទ​ស្នែង​ខ្លី​មាន​អណ្តាត ។ ប្រភេទ​ស្នែង​វែងៗ​ឥត​អណ្តាត​ ប្រើ​ប្រាស់​គ្មាន​បទ​បែប​ទេ មាន​តែ​សំនៀង​មួយ​បែប​សម្រាប់​​ជា​សញ្ញា មាន​សូរ​វែងៗ សូរ​ទូនៗ​ ប្រើ​រួមនឹង​ឧបករណ៍​សន្ធាប់​ដទៃ​ទៀត​ ក្នុង​ពេល​លើក​ទ័ព​ទៅ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ម្តងៗ​កាល​ពី​សម័យ​បុរាណ ។ ឧបករណ៍​ប្រភេទ​នេះ គេ​ផ្លុំ​ត្រង់​ខាង​ចុង​ស្នែង​ដែល​មាន​ប្រហោង​តូច​មួយ​ល្មម​ផ្លុំ ។ ប្រភេទ​ស្នែង​ខ្លី​មាន​អណ្តាត​ ប្រើ​ប្រាស់​មាន​បទ​បែប​តិច​តួច​ ហើយ​មិន​ដែល​យក​ទៅ​ប្រគំ​រួម​នឹង​ឧបករណ៍​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ ច្រើន​ប្រើ​ទោល​តែ​ឯង ។ កាល​ពី​សម័យ​ដើម​

អានលម្អិត

ជួយចែករំលែកម្នាក់មួយផង! ឱសថធម្មជាតិព្យាបាលបបូរមាត់ខ្មៅ…

ងាយហួសស្មាន ស្អាតបានតាមធម្មជាតិៗមិនប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ជាមួយរូបមន្តឱសថធម្មជាតិព្យាបាលបបូរមាត់ខ្មៅមួយនេះ! ព្យាបាល៖ បបូរមាត់ខ្មៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រឿងផ្សំ៖ ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយ ៤ ឬ ៥សន្លឹក និងស្លឹកម្រះព្រៅ ៥សន្លឹក និងទឹកបន្តិច វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់៖ -បុក ឬកិនស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយ និងស្លឹកម្រះព្រៅ លាយជាមួយទឹក ហើយកិនឱ្យម៉ដ្ឋ

អានលម្អិត