វ៉ែនតាចេញថ្មី សម្រាប់អ្នកតឿ! ពេលទៅមើលតន្ត្រី ឬកន្លែងណាមនុស្សច្រើន មិនបាច់ជិះកគេទៀត

នៅពេលឈ​រមើលការប្រគុំតន្រ្តី សកម្មភាពសាធារណៈ ឬដើរក្នុងចំណោមវ៉ូងមនុស្សច្រើន អ្នកដែលមានកម្ពស់ទាបៗប្រាកដជាមានអារម្មណ៍ធុញថប់ ក៏ដូចជាពិបាកក្នុងការមើលឃើញរបស់នៅខាងមុខក៏ព្រោះតែ អ្នកដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ឈរបាំងជិតអស់ទៅហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ អរគុណដល់អ្នកឌីហ្សាញជនជាតិអង់គ្លេស លោក Dominic Wilcox ដែលបានរកឃើញនូវវ៉ែនតាបច្ចេកវិទ្យាថ្មី អាចឱ្យអ្នកទាបៗ មើលរំលងក្បាលអ្នកខ្ពស់ៗបាន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វ៉ែនតានេះត្រូវបានគេឱ្យឈ្មោះថា “ONE

អានលម្អិត

ប្លែក! ខោអាវសម័យថ្មី ដើរដល់ណាអាចសម្រាកទីនោះបានដោយគ្មានឧបសគ្គ

ខណៈពេលដែលអាគារសំណង់ ស្ថាបត្យកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ មានលក្ខណៈកាន់តែទំនើប មានក្បាច់ក្បូរយ៉ាងសំបូរបែប ធ្វើឱ្យអ្នកច្នៃសម្លៀកបំពាក់មួយក្រុមច្នៃសម្លៀកបំពាក់ឈុតប្លែកឱ្យត្រូវទៅនឹងសំណង់ទាំងនោះ ។ ជាក់ស្តែងសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះមានលក្ខណៈជាឈុត ហើយភ្ជាប់ជាមួយពូកទន់ៗ ក្នុងម៉ូដខុសៗគ្នា សម្រាប់អង្គុយ ឬ គេងក៏បាន ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតមួយបែប ។ នៅក្នុងម៉ូដទាំង ៤ ប្រភេទ គឺសម្រាប់ប្រើក្នុងកាលៈទេសៈខុសៗគ្នា ដូចជាសម្រាប់អង្គុយក្នុងរង្វង់

អានលម្អិត

កម្រណាស់លាភធំ៣ថ្ងៃជាប់គ្នា ឯជូត វក ម្សាញ់ ខាល រកា ថោះ ច ជៀសមិនផុតពីរឿងនេះឡើយ!

តាមគេហទំព័រចិនមួយដ៏ល្បីឈ្មោះបានធ្វើការបកស្រាយជោគជតារាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងនោះ គ្រូហោចិនដ៏ល្បីឈ្មោះនេះក៏បានបកស្រាយឆ្នាំមមែ ត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយទទួលយកលាភសំណាងពីជាតិមុន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយហេតុថាឆ្នាំទាំង៨នេះផុតគ្រោះធំមកក្លាយជាលាភ ប្រែជាមានរាសីខ្ពស់ត្រដែត ការប្រកបការងាររកសុីអ្វីនឹងបានសម្រេច ឬឯរឿងស្នេហាវិញក៏ជួបតែសេចក្តីសុខ។ លោកគ្រូក៏បានបន្ថែមថា ឆ្នាំនេះប្រាកដណាស់មានលុយទ្រព្យវាល់លាន មានសំណាង មានលុយកាក់ មាសពេជ្រ កែវកង ទ្រព្យសម្បត្តិ ឋានះ បុណ្យសក្តិ ក៏ដូចជាសុភមង្គលផងដែរ!

អានលម្អិត

ព្រាបកំ សត់ តស៊ូហោះរាប់ពាន់គីឡូឆ្ល ងមហាសមុ ទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពីអាមេរិកដល់អូស្ត្រាលី ចុងក្រោ យត្រូវប្រ.ហារ ជី.វិ.ត…

សត្វ​ព្រាប​មួយ​ក្បាល​ត្រូវ​បាន​គេ​ធ្វើ​ការ​សន្និដ្ឋាន​ថា ហោះ​ពី​រដ្ឋ​អូរេហ្គន សហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លង​មហាសមុទ្រ​ប៉ាស៊ីហ្វិក​រួច​មក​ទើរ​នៅ​ផ្ទះ​បុរស​ម្នាក់​នៅ​ទីក្រុង​មែលបន​ ប្រទេស​អូស្ត្រាលី នេះ​បើ​តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​របស់​សារព័ត៌មាន AP។ មាន​សេចក្ដីរាយការណ៍​ថា សត្វ​ព្រាប​មួយ​នេះ​បាន​បាត់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ប្រកួត​ប្រណាំង​សត្វ​ព្រាប​នៅ​រដ្ឋអូរេហ្គន សហរដ្ឋអាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែ​តុលា ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​ Boxing Day (២៦ ធ្នូ) សត្វ​ព្រាប​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​នៅ​ផ្ទះ​របស់​លោក Kevin Celli-Bird។

អានលម្អិត

និស្សិតស្រីម្នាក់ប្រាប់ថា ពេលគាត់ង៉ិកង៉ក់មិនសប្បាយចិត្ត គ្រាន់តែលើកឱប វាបា ត់ខឹ ងហើយ…(មានវីដេអូ)

កញ្ញារូបស្រស់ម្នាក់ ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្រនិងសាច់ញាតិមានការភ្ញាក់ផ្អើល ដែលនាងបានយកសត្វពស់យក្សAnacondaធ្វើជាមិត្ត។ កញ្ញាម្នាក់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជានិស្សិតសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកស្រាវជ្រាវសត្វល្មូននៅមហាវិទ្យាល័យមួយ។ នាងនិយាយថា សត្វចិញ្ចឹមដ៏ធំរបស់នាងឈ្មោះ Medusa។ នាងថា ម៉ាដូសា គឺជាពស់អាណាហ្គោនដាដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និស្សិតកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា មុនដំបូងនាងក៏.ខ្លា- ច.សត្វពស់ដែរ ហើយកុំថាឡើយពស់ធំៗ តូចៗក៏ខ្លាចដែរ ប៉ុន្តែពេលដែលនាងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្គូដាឡាចារ៉ា សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ

អានលម្អិត

ម៉ាក់ៗប៉ាៗ កុំចូលចិត្តថតរូបកូនផុសក្នុងហ្វេសប៊ុកពេក ប្រយ័ត្នទៅជារឿងអាក្រក់ៗទាំងនេះ!

នៅក្នុងសម័យឌីជីថល បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណះ ។ ជាមួយគ្នានោះដែរ ឪពុកម្តាយដែលមានកូនតូចៗ តែងតែថតរូបពួកគេរួចបង្ហោះជាសាធារណៈជាច្រើន ដោយយល់ថាវាអាចទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ពួកគេនៅពេលខាងមុន ។ យ៉ាងណាមិញការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា ការថតរូបកូនតូចច្រើនពេក វាបែរជាអាចបង្កជាផលវិបាកជាច្រើនយ៉ាងនេះ​៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១. ធ្វើឱ្យកូនមានអំនួតចំពោះខ្លួនឯងជ្រុលពេក៖ ប្រសិនបើការថតរូបកូនដោយគ្មានគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនៅរួមជាមួយ អាចធ្វើឱ្យពួកគេគិតថា គេជាមនុស្សដែលពិសេសជាងគេបំផុត ហើយនឹងចាប់ផ្តើមមានអំនួតចំពោះខ្លួនឯង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានលម្អិត

បុរសសម័យថ្មី បើគេអ្នកឆ្លាតវៃច្បាស់លាស់ គេមិនយកសង្សារទេ បើច្បាស់ជាមួយអ្នកណារៀបការតែម្ដង!

សង្សារ? តើពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេច? ពាក្យថាសង្សារជាស្នេហាមួយក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដោះអាសន្ន មិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាទៅថ្ងៃមុខនៅតែជាសង្សារ ឬក្លាយជាគូជីវិតបានរៀបការជាមួយគ្នានោះទេ ។ បើនិយាយអំពីសារជាតិរបស់មនុស្សប្រុសមួយចំនួនស្នេហាអាចកើតឡើងបានភ្លាមៗនៅពេលដែលគេបានជួបនារីណាម្នាក់ដែលត្រូវនឹងចិត្តរបស់ខ្លួន ដែលចំណុចសម្គាល់ដំបូងគេរបស់បុរសបែបនេះ គឺរូបរាងរបស់នារីម្នាក់នោះទាក់ចិត្តគេបានប៉ុនណា? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និយាយអំពីបុរសមួយបែបទៀតជាមនុស្សបែបចាស់ទុំ មិនងាយនឹងស្រឡាញ់អ្នកណា ក៏មិនងាយនឹងបង្កើតស្នេហា ។ គេជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិត ។ បុរសប្រភេទនេះគេរមែងតែងធ្វើអ្វីទៅតាមផែនការ ដូចជា រៀនចប់បរិញ្ញានៅអាយុប៉ុន្មាន ​មានការងារច្បាស់លាស់ប្រាក់ខែសមរម្យនៅអាយុប៉ុន្មាន?

អានលម្អិត

ស្អាតណាស់! បុរសម្នាក់យកគម្របដបប្លាស្ទិក មកច្នៃជារូបភាពទង់ជាតិ និង អក្សរខ្មែរនៅលើកង់បីឥណ្ឌា

បុរសដែលរត់កង់បីឥណ្ឌាម្នាក់ បានធ្វើឱ្យគេចាប់អារម្មណ៍ និង សរសើរលើការចេះច្នៃប្រឌិតដោយបានយកកាកសំណល់ក្រវិលកំប៉ុងគ្រឿងភេសជ្ជៈផ្សេងៗមកច្នៃជាអាវមួយបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត នាពេលកន្លងទៅ និង ថ្មីៗនេះ បានយកគម្របដបប្លាស្ទិក ដែលគេ បោះចោលមកកែច្នៃ ទៅជារូបភាពទង់ជាតិ និង អក្សរខ្មែរនៅលើកង់បីឥណ្ឌារបស់គាត់ទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាជនបានសរសើរថា ការធ្វើរបៀបនេះ វាអាចជាប្រយោជន៍ ថែមទាំងរួមចំណែក កែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុង

អានលម្អិត

ឃេីញប្រពន្ធដាក់កៅស៊ូចងសក់លេីឡានបែបនេះ កុំឱ្យបាត់កៅស៊ូចងសក់ឱ្យសោះ​!

គេថាឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ល្អ ពេលប្រចណ្ឌដល់ក រឿងអីក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរ។ ថ្មីៗនេះ មានការផ្ទុះជជែកវែកញែកបែបកំប្លែង និង ជាចំណេះដឹងទូទៅមួយសម្រាប់បងប្អូនបុរស ពាក់ព័ន្ធរឿងល្បិចប្រពន្ធដាក់កៅស៊ូក្នុងឡានរបស់ប្ដី លើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Liv Puma បានបង្ហោះសារដ៏ចាក់ដោតមួយ ដោយសរសេរថា៖ «ប្រុសៗ​សូមប្រយ័ត្ន បេីឃេីញប្រពន្ធដាក់កៅស៊ូចងសក់លេីឡានបែបនេះត្រូវប្រយ័ត្នអោយមែនទែនធ្វេីយ៉ាងណាកុំឱ្យបាត់កៅស៊ូចងសក់ឱ្យសោះ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បេីបាត់មួយប្រពន្ធថាយេីងដឹកស្រីមួយ​ បេីបាត់២មានន័យថាយេីងដឹកស្រី២​ គាត់មិនជឿថាមានមនុស្សប្រុសណាយកចងសក់ទេ ល្បិចនេះអត់មានចងក្រងជាសៀវភៅលក់

អានលម្អិត

តុក្កតាស្នាដៃកូនខ្មែរ ពិតជាស្អាតគួរឱ្យស្រឡាញ់ដល់ហើយ!

ក្រៅពីរកស៊ីលើវិស័យអចលនទ្រព្យ និង មុខជំនួញផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនោះ លោកឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន ក៏មានរោងចក្រផលិតតុក្កតា ដ៏ធំមួយ នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្កាយលែន សេវិនអេនជី  ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំវិហាសួគ៌ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រោងចក្រផលិតតុក្កតារបស់លោក ឧកញ៉ា ស្រី ចាន់ថន

អានលម្អិត