សូមឪពុកម្តាយកូនប្រុងប្រយ័ត្ន! កុំធ្វេសប្រហែសឲ្យសោះ ព្រោះវាអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នា ក់បាន

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! អ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងទេថាគ្រោះថ្នាក់កើតមានឡើងតែមួយពព្រិចភ្នែកទេបើសិនជាយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់យើងបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចជាករណី​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​រន្ធត់​មួយ​បានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​កូនក្មេង​ម្នាក់ បាន​ដើរ​ឆ្លងផ្លូវ​ខណៈ​រថយន្ត​ធំៗ ម៉ូតូ​បើកបរ​ឆ្លងកាត់​យ៉ាង​លឿនៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែ​ពិតជា​សំណាងណាស់ ដែល​ក្មេង​នេះ​ពុំ​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អាយុជីវិត ព្រោះថារថយន្តបាន​ចាប់​ហ្វ្រាំង​ទាន់ពេលវេលា។ បើយោងតាមប្រភពបានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​រថយន្ត​ធំ​១​គ្រឿង​ទៀត​បើក​បញ្ច្រាសទិស​គ្នា ​យ៉ាង​លឿន ប៉ុន្តែ ដោយសារ​តៃកុង​ភ្នែក​វៃ បាន​ចាប់​ហ្វ្រាំង​ទាន់​ឈប់​ភ្លាមៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយក៏មានបុរសម្នាក់បានរត់ទៅ​សង្គ្រោះ​ក្មេង​តូច​នេះ​ចេញពី​ថ្នល់ ស្រប​ពេលដែល​ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ​បាន​រត់​មក​យ៉ាង​ស្លន់ស្លោ

អានលម្អិត