ទៅរួចទេ! ខ្លាំងបាត់ ឡាន​ RONALDO ទើប​ទិញ អាចរត់ពីភ្នំពេញ ទៅអង្គរវត្ត ​ប្រើពេលមិនដល់ ១ ម៉ោងឡើយ តែតម្លៃវិញមិនបាច់និយាយម៉ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែន រថយន្ត​ដែល​កីឡាករ Ronaldo បង្អួត​លើ​គណនី​បណ្ដាញ​សង្គម​របស់​ខ្លួន​ ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​ម៉ូដែល Bugatti Chiron ដែល​មាន​តម្លៃ​ដល់​ប្រមាណ​ ២,៥ លាន​ដុល្លារ​ឯណោះ។ គួរ​​ដឹង​ថា​ Bugatti Chiron នេះ​ជា​រថយន្ត​កំពូល​ល្បឿន​មួយ​ដោយ​អាច​រត់​បាន​ដល់​ ៤២០ គ.ម/ម៉ អាច​រត់​ពី​ ០ –

អានលម្អិត