ហួសចិត្ត​! ប្តីលួងលោ ម ប្រពន្ធអោយ លួ ច យកប្លង់ដី ពីឪពុកយកទៅបញ្ចាំដើម្បីយកទៅ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហួសចិត្ត​! ប្តីលួងលោ ម ប្រពន្ធអោយ លួ ច យកប្លង់ដី ពីឪពុកយកទៅបញ្ចាំ ដើម្បីយកទៅ…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហួសចិត្ត!​ ប្តីលួងលោ ម ប្រពន្ធអោយ លួ ច យកប្លង់ដី

អានលម្អិត

ពិតជាស្ងប់ស្ងែងណាស់!!! លោក​ SCOTT NEESON​ បានលើក​ទង់ជាតិខ្មែរ​ បង្ហាញ​កណ្ដាល​ហ្វូង​​មនុស្ស​កុះកុរ​ ក្នុង​ប្រទេស​អាមេរិក​

ស្ថាបនិកមូលនិធិកុមារកម្ពុជា​ Cambodian Children’s Fund (CCF) លោក​ Scott Neeson​ បានបង្កើត​ឡើង​កាលពី​ឆ្នាំ​២០០៤​ ក្នុង​គោលបំណង​ជួយ​ទៅ​ដល់​ក្មេងៗ​លើ​គំនរ​សំរាម​ស្ទឹង​មានជ័យ​ ដើម្បី​ឲ្យមានឱកាស​បានទទួលនូវការអប់រំដូចក្មេងដទៃទៀត​ នឹង​ប្រែក្លាយ​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ​អោយមាន​អនាគត​ដ៏​ភ្លឺស្វាង​។ ក្នុង​ដំណើរ​ចាកចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ទៅកាន់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ក្នុង​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក​ កាលពីពេលកន្លងទៅ លោក​ Scott Neeson​ បានលើក​ទង់ជាតិខ្មែរ​

អានលម្អិត

សូមបងប្អូនជួយអភិរក្សទាំងអស់គ្នា!!! រកឃើញសម្បុកសត្វកន្ធាយក្បាលកង្កែប ជិតផុតពូជ ៤៩ សំបុក មានពង ១៧៥៦ នៅខេត្តក្រចេះ

នៅក្នុងរដូវពងកូន ឆ្នាំ ២០២០ នេះ ក្រុមការពារសំបុកនៅសហគមន៍បានរកឃើញសំបុកកន្ធាយក្បាលកង្កែប ឬ ល្មិច ចំនួន ៤៩ សំបុក ដែលមាន ១៧៥៦ ពង នៅលើឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងខេត្តក្រចេះ ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ អង្គការ សមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជា (WCS) ក្នុងឱកាសទិវាអណ្ដើកពិភពលោក

អានលម្អិត

ជួយសំអាតទាំងអស់គ្នា!! អាណិតអ្នករើសសំរាមខ្លះផងកុំចេះតែពង្រាយពេក ចង់បានណាស់មុខមាត់ស្អាត កន្លែងរស់នៅស្អាត ដើរលេងរកតែកន្លែងស្អាត តែមិនចេះសម្អាត

ការសម្អាត់បរិស្ថានគឺជាការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងសង្គមមួយដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយផាសុខភាពទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯង និងសម្រាប់សង្គមទៀតផង។ ជាទូរទៅយើងសង្កេតឃើញមានការចូលរួមពីយុវជនដើម្បីរួមគ្នាដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានដោយបង្កើតជាកម្មវិធីផ្សេងៗ។ ជាក់ស្តែងនៅពេលថ្មីៗនេះតាមរយះហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ-Kratie Tourism Department បានបង្ហើសារថា “រួមគ្នាដើម្បីកម្ពុជាស្អាត ក្នុង​ចលនា​បំផុស​ស្មារតី​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ឲ្យចេះ​ស្រឡាញ់​ និងថែរក្សា​បរិស្ថាន​ ក្រុម​ការងារ​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​ក្រចេះ​ បាន​បន្តដឹកនាំ​ក្រុម​យុវជន​ យុវតី​មួយក្រុម ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ក្រុង​ក្រចេះ​(Kratie Clean Up) នៅ​បរិវេណចំណតរថយន្ត​(បេនឡាន)​ ក្នុង​សង្កាត់​ក្រចេះ​ ក្រុង​ក្រចេះ។

អានលម្អិត

រឿងកាន់តែធំមែនទែនហើយ!! ករណីសិស្សស្រី៤នាក់ ព្រួតវាយស្សស្រីម្នាក់ ត្រូវបានរដ្ឋមន្រ្តីយុត្តិធម៌ អន្តរាគមន៍ទៅព្រះរាជអាជ្ញា ស្នើឱ្យនគរបាលបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការ…

ដូច​ដែរ​ប្រិយមិត្ត​ជាច្រើន​បាន​ទទួល​ជ្រាប​រួចមកហេីយ​ ទាក់​ទង​នឹង​ព័ត៌មាន​ដែលកាលពី​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៦​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០២០​ នេះ​ ឃ្លីប​វីដេអូ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ពេញ​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ ដែលយុវ​សិស្ស​ស្រី​ម្នាក់​ ត្រូវ​បាន​យុវតី​ជេីង​ខ្លាំង​មួយក្រុម​បាន​នាំគ្នា វា​ យ​ ទាត់ធាក់​យ៉ាង​ចាស់ដៃ​តែម្តងនៅក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​ ខណៈដែល​មាន​សិស្សានុសិស្ស​ជាច្រើន​ សុទ្ធតែ​ប្រុស​ៗបាននាំគ្នា​ឈរមេីល​ និង​មិន​ព្រម​ជួយឃា ត់គ្នា​ទាល់តែសោះនោះ។ សូម​ជម្រាប​ថា​ យុវតី​ រង គ្រោះ ​រូបនេះ​មាន​ឈ្មោះ​

អានលម្អិត

មានរឿងទៀតហើយ ឪពុក ប្អូនស្រីរងគ្រោះមិនព្រមចប់ត្រឹមសំណង២០០០ពាន់ដុល្លារទេ លោកត្រូវយកកូនទៅទៅពិនិត្យខាងផ្លូវអារម្មណ៏នឹងរាងកាយប្រសិនបើ…

នំពេញ ៖ ដូចដែរប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា នៅកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានករណី ក្មេងស្រីទំនើងមួយក្រុម បានវា យ ធ្វើបាបទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់យ៉ាងកំរោល ដូចជាសត្វធាតុ នៅក្នុងវិទ្យាល័យផ្សារដើមថ្កូវ ។ យ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងនេះដែរ ត្រូវបានគ្រួសារជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់សម្ថតកិច្ចភ្លាមបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាគេវា យធ្វើបាបកូនរបស់ខ្លួន។ មកដល់ពេលនេះករណីមួយនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថា ភាគគីទាំងសងខាងបានយល់ព្រមដោះស្រាយគ្នាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដោយខាងជនបង្ករបានបង់សំណងជូនទៅខាងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជាទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០០ដុល្លារ ដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះតែម្តង ចំណែកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏យល់ព្រមទទួលសំណង២០០០ដុល្លារនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងដូចគ្នា ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនេះរួចបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្តែងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្ត

អានលម្អិត

ចង់ដឹងទេថានារីហុងគ្រី និយាយអ្វីខ្លះពីប្រទេសកម្ពុជាយើង បន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានចោរឆក់ទូរស័ព្ទ…

ភ្នំពេញ៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះមាននារីហុងគ្រីម្នាក់ ជាអ្នកទេសចរណ៏បានមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះដែរនាងបានបង្ហោះសារមួយចំនួនទាក់ទង នឹងករណីបុរសម្នាក់ព្យាយាមលួចទូរស័ព្ទរបស់នាង ខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែដើរកំសាន្តតាមដងផ្លូវ តែសំណាងល្អមានពូអ្នកបើកម៉ូតូកង់បី​ នឹងបុរសម្នាក់ទៀតបានជួយសង្រ្គោះដណ្ដើមទូរស័ព្ទពីចោរបានទាន់ពេល។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅចំណុចផ្លូវលេខ១៦៣ កែង២៧៦ ភូមិ៤ សង្កាត់អូឡាំពិក ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។ ជនរងគ្រោះឈ្មោះ Peter Csilla

អានលម្អិត

ដោយក្តីស្រលាញ់កុមារកម្ពុជា!! មន្ទីរពេទ្យគន្ឋបុប្ឆាភ្នំពេញត្រូវបានចំណាយ៨លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់អាគារវះកាត់បេះដូង និងប្រព័ន្ធប្រសាទដល់…

ដោយសារតែមានកំនើននៃកុមារកម្ពុជាកើតជំងឺបេះដូងមានចំនួនច្រើន និងមានតម្រូវការវះកាតើប្រព័ន្ឋប្រសាទកើនឡើង មន្ទីរពេទ្យបានសម្រេចចិត្តសាងសង់អាគារថ្មីលើទីតាំងចាស់នៃអាគារមន្ទីរពេទ្យគន្ឋបុប្ឆាទី១ ដើម្បីសាងសង់អាគារវះកាត់ជំងឺបេះដូងកុមារ និងវះកាត់ប្រ​ព័ន្ឋប្រាសាទថ្មីមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលសេវាវះកាត់នេះនឹងអាចចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១សីហាខាងមុខនេះ។ លោកបន្តថា អាគារថ្មីនេះមានកំពស់៣ជាន់ ដែលមានបន្ទប់សរុបចំនួន៦ និងអាចដាក់គ្រែបានចំនួន២០០កន្លែង។ ក្នុងការសាងសង់អាគារវះកាត់បេះដូង និងប្រព័ន្ធប្រាសាទត្រូវបានចំណាយ៨លានដុល្លារដើម្បីជួយសង្រ្គោះកុមារកម្ពុជា។លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Denis Laurent បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថា ថវិកាសម្រាប់សាងសង់អាគារថ្មីនេះ បានមកពីព្រះរាជទាន១លានដុល្លារពីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា និងសម្តេចម៉ែ។ បានមកពីមូលនិធិគន្ឋបុប្ឆាកម្ពុជា១លានដុល្លារ និងក្រៅពីនោះជាថវិកាបានមកពីមូលនិធិគន្ឋបុប្ឆាប្រទេសស្វីស។

អានលម្អិត

គួរឲ្យអាណិតណាស់! បែកធ្លាយវីដេអូថ្មី ដែលប្អូនស្រីនៅវិទ្យាល័យផ្សារដេីមថ្កូវ ត្រូវក្រុមសិស្សក្លាហានព្រួតវាយគ្មានអាសូរ… (មានវីដេអូ)

នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ បានលេចចេញនៅវីដេអូទី ២ ថ្មីមួយទៀត ដែលប្អូនស្រីដែលជាសិស្សរៀននៅសាលា វិទ្យាល័យផ្សារដេីមថ្កូវ ដែលត្រូវបានក្រុមសិស្ស ៣ នាក់មកពីសាលាផ្សេង និងម្នាក់ទៀតរៀននៅសាលានេះផ្ទាល់ ព្រួតគ្នាវា យធ្វើបាបក្នុងថ្ងៃដែលគ្រូៗរវល់កំពុងតែប្រជុំ។ ដោយវីដេអូទី២នេះ ពិតជាពិបាកទទួលយកណាស់ មានទាំងធាក់មួយទំហឹងៗទៅលើខ្នងប្អូនស្រីរងគ្រោះ មើលហើយពិតជាអាណិតខ្លោចចិត្តណាស់ គួរបញ្ជាក់ថាករណីនេះកំពុងតែបើកការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរ៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

អានលម្អិត

គំរូល្អមែន!! មន្រ្ដី​កងរាជអាវុធហត្ថ​ មិនត្រឹម​តែ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទេ​ ថែម​ទាំងជួយប្រជារាស្រ្តពេលមានទុក្ខ…

ពិតជា​រឿងមួយ​ដ៏គួរ​រំភើប​ខ្លាំង​ណាស់​ ដែលមន្រ្ដី​កងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់​ ដែលគាត់​មិនត្រឹម​តែ​មាន​មុខងារ​មេីល​ថែរ​ក្សាសុវត្ថិភាព​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នោះទេ​ លោកថែមទាំង​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ចំពោះ​សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបនៅ​បញ្ហា​ចំពោះ​មុខ ដែលត្រូវ​ការ​អ្នក​ជួយ​យកអាសារ​ជាបន្ទាន់​ផងដែរ​។ដោយឡែក​ យោងតាម​រយៈ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​មួយ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​ថា​ Eng Hy បានធ្វេីការ​បង្ហោះ​សារ​ដែលមាន​អត្ថន័យ​រៀបរាប់​យ៉ាងដូច្នេះ​ថា​៖​ «អាវុធហត្ថ ខេត្តរតនគិរី បញ្ជូនស្ត្រីដែលនឹងឆ្លងទន្លេម្នាក់ ទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាព ស្រុកបរកែវ។ រតនគិរី៖ យោងតាមការស្នើរសុំ​ របស់ប្រធានមណ្ឌលសុខាភិបាល​ ស្រុកអូរយ៉ាដាវ ក្នុងការជួយសង្គ្រោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី៣០

អានលម្អិត