រើសកូនប្រសារកតែអ្នកមានដល់ពេលនៅដង្ហើមចុងក្រោយទើបស្រក់ទឹកភ្នែកមិនចេញ…

សម័យនេះអ្នកដឹងស្រាប់ហើយថាគ្មានឪពុកម្តាយណាដែលចង់ឲ្យកូនខ្លួនឯងរៀបការជាមួយកូនអ្នកក្រនោះទេ។ ឪពុកម្តាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ឲ្យកូនបានរស់នៅសុខស្រួលបានខ្ពង់ខ្ពស់មុខមាត់ លើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិទើបចង់ឲ្យកូនខ្លួនរៀបការជាមួយកូនអ្នកមាន។ គាត់មិនបានគិតថាភាពសុខស្រួលលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអាចរស់នៅមានសុភមង្គលបានរហូតដែរទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងដូចជាគ្រួសាអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តមនេះអញ្ចឹង គាត់មានកូនទាំងអស់៣នាក់ហើយកូនៗរបស់គាត់បានរៀបការអស់ទៅហើយនៅឡើយតែកូនប្រុសទី២ ។ អាចនិយាយបានថាព្រោះតែគាត់ជាប់រៀនសូត្រទើបមិនងាយរកប្រពន្ធដូចជាប្អូនប្រុសនឹងបងប្រុស ។អ្វីៗសមតាមបំណងរបស់គ្រួសានេះណាស់ព្រោះថាកូនទាំងពីដែលបានរៀបការហើយនោះសិទ្ធសឹងតែរៀបការជាមួយនឹងកូនអ្នកមាន។ គ្រួសាមួយនេះមានមុខរបរលក់សំណង់ ទាល់តែបានកូនប្រសាមកក៏ជាកូនអ្នករកស៊ីលក់គ្រឿងសំណង់ដូចគ្នា អាចនិយាយបានថាគាត់បានកូនប្រសាសុទ្ធតែជាកូនអ្នកមាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ក្រោយពីប្តីបានស្លាប់ទៅគាត់ក៏សម្រាកនៅផ្ទះលែងធ្វើការងារអីព្រោះគាត់ក៏ចាស់ណាស់ហើយដែរ ចំណែកឯកូនៗទាំងពីដែលបានរៀបការហើយក៏មិនដែលមកអើតឡើយ នៅឡើយតែកូនទី២នៅជាមួយម្តាយរហូតចាំមើលការខុសត្រូវម្តាយ។ ដោយកូនទី២មានអាយុច្រើនទៅហើយនៅតែមិនព្រមរកគូរស្រករម្តាយក៏បានណែនាំឲ្យស្គាល់ជាមួយកូនអ្នកមានម្នាក់ប៉ុន្តែរូបគេមិនបានពេញចិត្តទេ ព្រោះថាកូនអ្នកមាននោះមានចរិកឆ្មើងឆ្មៃមិនត្រូវធាតុជាមួយគាត់ទេ អាចនិយាយបានថាគាត់មិនទាន់ដល់គូររបស់គាត់។

អានលម្អិត

សាលារៀនមួយមិនតម្រូវឱ្យសិស្សបង់ប្រាក់ តែត្រូវយកប្លាស្ទិកជំនួសប្រាក់ ដើម្បីបានចូលរៀន…

ប្រទេស​ឥណ្ឌា៖បើយោងតាមបណ្តាញសង្គមដែលបានបង្ហោះចែកចាយពេញពិភពលោកទាក់ទងទៅនឹង Akshar ជា​សាលារៀន​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ ដែល​តម្រូវ​ឱ្យសិស្ស​យក​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​កមក​បង់ថ្លៃ​សិក្សា ​ដែល​នេះ​ជា​រឿង​ដ៏​ចម្លែក​មួយ ។ ​​លោក​Mazin Mukhtar​ជា​អ្នក​ផ្ដួចផ្ដើម​បង្កើត​សាលារៀន​នេះ ដោយ​លោក​បាន​និយាយ​ប្រាប់ថាកាលពីឆ្នាំ២០១៣គាត់​មានគំនិត​ចង់​បង្កើត​សាលារៀន​ពិសេស​មួយ​ សម្រាប់​សិស្ស​ក្រីក្រ តែ​គម្រោង​គ្រាន់តែ​ជា​គម្រោង​មិនទាន់​ក្លាយជា​ការពិតនៅឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបានបន្តថា ពីដំបូង​គាត់​បង្កើត​សាលា​នេះ​ជា​កន្លែង​កែឆ្នៃ​សំរាម ហើយ​យកប្រាក់​ដែល​ទទួលបាន​ទៅ​ឧបត្ថម្ភ​សិស្ស​ក្រីក្រ តែ​អាណាព្យាបាល​សិស្ស​មិនសូវ​ជា​ចូលរួម ។ ស្រាប់តែពេលនោះលោកមាន​គំនិត​ឱ្យសិស្ស​យក​សំរាម​ប្លា​សិ្ទ​កមក​ដូរ​វិញ ដើម្បី​បាន​រៀន​ក្នុង​សាលា​នេះ​

អានលម្អិត

គាំទ្រ! ព្រះសង្ឃវត្តដូនស្តើង ដាំបន្លែធម្មជាតិគ្រប់មុខ រហូតដល់ …

ជារឿងគួរឱ្យរំភើប ​និងយកជាគំរូតាម ដោយថ្មីៗនេះវត្តមួយកន្លែងបានធ្វើឱ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមភ្ញាក់ផ្អើលនូវទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្ត​ដូនស្តើង ខេត្តព្រៃវែង ធ្វើការដាំដុះដំណាំដោយខ្លួនឯង ​ហើយថែមទាំងបានបង្រៀន និងចែកចាយបន្លែដែលបានផលដល់អ្នកស្រុកភូមិទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមរយៈហ្វេសបុក វត្តសិរិសាគរ ដូនស្ដើង បានបង្ហោះ និងសរសេររៀបរាប់ថា៖ ” បន្លែធម្មជាតិគ្រប់មុខ ឆាន់មិនអស់ យើងបានចែករំលែកដល់បរិសទ័ជុំវិញវត្ត ដើម្បីផ្តល់នូវសេចក្តីស្រលាញ់ រវាងវត្ត នឹងផ្ទះអ្នកស្រុក

អានលម្អិត

ពូកែមែន! យុវវតីម្នាក់ រៀនចប់បរិញ្ញាបត្ររង ហ៊ានចេញរកស៊ី រកចំណូលបានរហូតជិត ១ ម៉ឺនដុល្លាក្នុងមួយខែៗ…

សម័យបច្ចុប្បន្ននេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យុវវជនកម្ពុជាយើងគឺមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញរកស៊ីដោយខ្លួនឯង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខុសពេលមុនៗដែលយុវវជនភាគច្រើនមិនសូវហ៊ាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញរកស៊ីទេ ដោយមូលហេតុថា គាត់មិនសូវមានដើមទុន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកខ្លះទៀតមិនហ៊ានព្រោះគាត់គិតថា គ្មានចំណេះដឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងបទពិសោធន៍ដែលនាំពួកគាត់រុញរា និងមិនហ៊ានចេញរកស៊ី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលនាំអោយពួកគាត់ភាគ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ច្រើនក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាសឹងតែ ៩០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភាគរយទៅហើយដែលទៅធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុន រឺស្ថាប័នផ្សេងៗ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃនេះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យើងសូមលើកយកកញ្ញាម្នាក់ មានឈ្មោះថា គង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សុស្រីពៅ ដែលមានអាយុទើបតែ

អានលម្អិត

មរតកដូនតាខ្មែរដែលហៅថាគុម្ពីស្លឹករឹទ្ធ សរសេដោយដៃនៅលើស្លឹករឹទ្ធជាមួយនឹងកាប្រុងប្រយត្ន័ជាទីបំផុត…

ពេលថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយបានបង្ហោះថា ៖ ពួកគេជាអ្នករក្សាទុកនៅមរតកដូនតាខ្មែរដែលហៅថាគុម្ពីស្លឹករឹទ្ធ សរសេដោយដៃនៅលើស្លឹករឹទ្ធជាមួយនឹងកាប្រុងប្រយត្ន័ជាទីបំផុត ពីព្រោះបើមានកំហុសនៅលើពាក្យពេជ្យណាមួយ គឺពួកគេត្រូវបោះចោលហើយសរសេម្តងទៀត..I am so proud of them as they have done an amazing work and it

អានលម្អិត

កុំចេះតែហ៊ាន!! រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ បែរមកបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹម រុយចុងក្រោយស្ទើរតែក្អួតឈាម…

វាជារឿងដែលគេពុំធ្លាប់បានដឹងពីមុនមកថា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វរុយនោះទេ ស្តាប់ទៅពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ ។ យុវជន សៅ សែនសំណាង បានរៀនបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកច្បាប់ ដោយសារតែការស្រឡាញ់ផ្នែកវិស័យកសិកម្មនោះ លោកបានបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វរុយមួយ ដើម្បីយកពង និង ដង្កូវរបស់វាលក់ ដែលក្នុងមួយខែៗយុវជនរូបនេះ អាចរកចំណូលបានច្រើនគួរសមពីរបរចិញ្ចឹមសត្វរុយនេះ ។ វាជាប្រភេទសត្វរុយម្យ៉ាង ដែលមានលក្ខណខុសប្លែកពីប្រភេទសត្វរុយយើងធម្មតា ហើយសត្វរុយប្រភេទនេះ ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ

អានលម្អិត

សុំសរសើរគាត់! វិស្វករមេកានិកម្នាក់កំពុងទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជន ព្រោះតែគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់….

ប្រទេស​ហ្វ៊ី​លី​ពី​ន៖បើយោងតាមបណ្តាញសង្គមទាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់មានឈ្មោះ Winchester Lemen ជា​វិស្វករ​មេកា​និក​ម្នាក់បាន​ធ្វើឱ្យ​មហាជន​កោតសរសើរ​យ៉ាង​ខ្លាំង ដោយសារតែ​គាត់​បាន​មានគំនិត​កែច្នៃ​កាកសំណល់​ប្លា​ស្ទិ​ក​ឱ្យ​ក្លាយទៅជា​របស់​ប្រើប្រាស់​ចាំបាច់នោះ​គឺ​កៅអី តុ រៀន សម្រាប់​សិស្ស ។​​​ក្រោយមក​គាត់​ក៏បាន​បង្កើត​រោងចក្រ​កែច្នៃ​កាកសំណល់​ប្លា​ស្ទិ​កមួយ​មានឈ្មោះ Envirotech Waste Recycling (EWRI) ។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមសម្តីរបស់លោកផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាដោយដំបូងឡើយគាត់បានធ្វើតុអំពី​កាកសំណល់​ប្លា​ស្ទិ​កគ្រាន់តែ ឱ្យ​ភ្ញៀវ​ដែល​មកលេង​អង្គុយ​ប៉ុណ្ណោះ ​តែ​ដល់ពេលយូរៗ​ទៅ ក៏មាន​ភ្ញៀវ​ចាប់អារម្មណ៍​ ហើយក៏​សំ​ណូ​ម​ពរ​ឱ្យ​គាត់​ផលិត​តុ

អានលម្អិត

ពូកែមែន! យុវវតីម្នាក់ រៀនចប់បរិញ្ញាបត្ររង ហ៊ានចេញរកស៊ី រកចំណូលបានរហូតជិត ១ ម៉ឺនដុល្លាក្នុងមួយខែៗ…

ថ្ងៃនេះដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យើងសូមលើកយកកញ្ញាម្នាក់ មានឈ្មោះថា គង់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សុស្រីពៅ ដែលមានអាយុទើបតែ ២០ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនៅសា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លា​បច្ចេកទេសមួយនៅខេត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រះសីហនុ កញ្ញា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ៊ានចាប់ផ្តើមបើកមុខរបរដោយខ្លួនឯង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណៈមិត្តភក្តិរបស់នាងសង្វាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយរកចំណូលប្រមាណជាង ៨០០០ដុល្លារក្នុងខែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ញា គង់ ស្រីពៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានពន្យល់ពីហេតុផលដែលនាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អោយកញ្ញាសម្រេចចាប់អាជីវកម្ម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្ដុះសណ្ដែក នេះឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺដោយសារតែការស្រឡាញ់

អានលម្អិត

ងាយស្រួលបំផុត វិធីចិញ្ចឹមកង្កែប ២ទៅ២,៥ខែអាចចាប់លក់បាន…

ការចិញ្ចឹមកង្កែបក្នុងដបប្លាស្ទិកជាការច្នៃប្រឌិតការចិញ្ចឹមកង្កែបឱ្យសមស្របទៅនឹងទីកន្លែង ឬផ្ទៃដី ដែលមានកំណត់(តូចចង្អៀត)ឱ្យទទួលបានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្ពស់បំផុត និងការនាំវត្ថុដែលនៅសល់ មកប្រើប្រាស់ឱ្យមានប្រយោជន៍ហើយជាការគ្រប់គ្រងដែលមានភាពងាយស្រួល។ ១.ដបប្លាស្ទិក១.២៥លីត្រឡើងទៅ(មូលឬជ្រុងក៏បាន) ២.ធ្នើ ៣.កូនកង្កែប(ជ្រើសរើសទិញកូនកង្កែប) ៤.ចំណីកង្កែបសុទ្ធឬចំណីត្រីអណ្តែង វិធីចិញ្ចឹម ១.នាំយកដបប្លាស្ទិកមកចោះជារន្ធតូចៗ ២ ប្រហ៊ោង ដើម្បីដាក់ចំណី ហើយដាក់ទឹកចូលទៅក្នុងដប បន្តិច (មិនឱ្យពេញដប) ២.បន្ទាប់មកនាំយកកូនកង្កែបដាក់ចូលក្នុងដប ដោយដាក់ ១-២ក្បាល

អានលម្អិត

អស្ចារ្យណាស់! ច្នៃឃ្លោក ដោយដាក់ពុម្ពអោយចេញជាកែវ និងថូ អាចប្រើប្រាស់បាន…

ឃ្លោក មានច្រើនពូជ ដូចជា ពូជឃ្លោកសាដៀរ ឃ្លោកក្រឡា ឃ្លោកផ្លែស ជាដើម ប្រើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមដាំដុះឃ្លោកជាលក្ខណៈគ្រួសារ ហើយប្រើប្រាស់វិធីតាមប្រពៃណី មិនត្រឹមតែប៉ុន្នោះ ឃ្លោក ក៏អាចយកទៅប្រើប្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយលែកក្រលេកមកមើលស្នាដៃ ឆ្នៃឃ្លោក ដោយដាក់ពុម្ភ អោយចេញជាកែវ និងថូ អាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្រួល ជំនួសកែវ

អានលម្អិត