ប្តីខឹងប្រពន្ធខ្ជិលពេក ក៏សម្រេចប្តឹងលែងលះ ស្រាប់តែចុងក្រោយដឹងការពិត!

មហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយ ពេលថ្មីៗនេះគេហទំព័របរទេសមួយបានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់។ ដែលគាត់បាន​សរសេររៀបរាប់រឿងរ៉ាវរបស់គាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់តាមរយៈហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គា្ន។គាត់បានសរសេបានរៀបរាប់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ចរឹកសុភាពរៀបសារ​ប៉ុន្តែអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួលអស់​​បន្ទាប់ពី នាងឆ្លងទន្លេរួចសូម្បីតែធ្វើម្ហូបក៏មិនធ្វើពួកយើងទំាងពីរបានសម្រេចចិត្តរួបរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយះពេល៧ ឆ្នាំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឧស្សាហ៍ណាស់រាល់ការងារផ្ទះសំបែងចានក្បានគាត់ជាអ្នកមើលថែរក្សាទុកដាក់។យើងរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយជាមួយម្តាយឪពុករបស់ខ្ញុំ។ យ៉ាងណាមិញ ពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែន ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ ហើយក៏បានសំរាលកូនស្រីអោយគ្រួសាររបស់ខ្ញំុ ពួកយើងពិតជាមានអារម្មណ៏សប្បាយចិត្តណាស់ ប៉ន្តែពេលវេលាសប្បាយមិនបានប៉ន្មានផងស្រាប់តែយើងមានរឿងរកម្មរកូសជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែពួួកនូវតែព្យាយាមសមរបសំរួលគ្នា។ម្តាយរបស់ខ្ញុំតែងតែរអូថា ប្រពន្ធឯងឥឡុវលែងជួយការងារផ្ទះអស់ហើយ អញជាអ្នករ៉ាប់រងទំាងអស់ នេះហើយជាហេតុផលដែលខ្ញុំនិងប្រពន្ធបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីពួកគាត់ទៅនៅផ្ទះផ្សេង។ ដៃចន្យពេលនោះ ខ្ញុំត្រូវមានការងារទៅក្រៅប្រទេសរយះពេល ១ខែចឹង ខ្ញុំបានចាកចេញទៅ ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំតែងតែខលមករកខ្ញុំ

អានលម្អិត

ម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ខូចមួយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួសជុលវាបានទេ មេជាងមកដល់យកញញួរតូចគោះមាស៊ីនកប៉ាល់ រួចក៏ទា ១ម៉ឺនដុល្លារ!

ម៉ាស៊ីនកប៉ាល់ខូចមួយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួសជុលវាបានទេ។ ថ្ងៃមួយគេបាននាំវិស្វករមេកានិកដែលមានបទពិសោធន៍ ៤០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្នាំមកពិនិត្យ និងជួសជុលវា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គាត់បានត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតតាំងពីលើដល់ក្រោម។ បន្ទាប់ពីពិនិត្យគ្រប់សព្វហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាងនោះបានទាញយកញញួរតូចមួយចេញពីកាបូបរបស់គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មកគោះមាស៊ីនកប៉ាល់ ហើយម៉ាស៊ីនក៏ចាប់ដំណើការវិញភ្លាម។ ម៉ាស៊ីនត្រូវបានជួសជុល!៧​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃក្រោយមកម្ចាស់កប៉ាល់ទទួលបានវិក័យប័ត្រពីជាងដោយគិតថ្លៃឈ្លួលចំនួន ១០,០០០ ដុល្លារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ “ស្អី?!” ម្ចាស់កប៉ាល់បាននិយាយ, “គោះមួយញញួរ

អានលម្អិត

អ្នកកាប់អុស និងអ្នកឃ្វាលពពែ!

ការជជែកគ្នានេះ អ្នកខ្លះខាតប្រយោជន៍អ្នកខ្លះទៀតចំណេញបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការជជែកនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុនេះយើងគួរពិចារណាលើរឿងមួយនេះ ដើម្បីកុំឱ្យយើងចំណាយពេលខុសអត់ដឹងខ្លួន ខាតពេល ការងាររបស់ខ្លួនឯង។ មានបុរសពីរនាក់ ម្នាក់ជាអ្នកកាប់អុស និងម្នាក់ទៀត គឺជាអ្នកឃ្លាលពពែ ពួកគេជជែកគ្នាពេញមួយថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយដល់ពេលរសៀល អ្នកឃ្លាលពពែក៏បានលាបុរសកាប់អុសទៅផ្ទះ ដោយកៀងពពែទៅចូលផ្ទះ ចំណែកបុរសកាប់អុសភ្លេចខ្លួនជជែកអស់ពេលពេញមួយថ្ងៃ តែគ្មានបានអុសមួយដើមទៅផ្ទះវិញ។ ហេតុនេះ អ្នកគួរតែដឹងអំពីពេលវេលារបស់អ្នកមានតម្លៃណាស់ គួរតែប្រើប្រាស់ឱ្យចំគោលដៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពុំនោះទេអ្នកនឹងក្លាយជាបុរសកាប់អុសនោះពុំខានឡើយ។

អានលម្អិត

មានន័យណាស់! ចំណាយពេលតែ១នាទីសាកអានអត្ថបទដ៏ល្អមួយនេះ

កប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរមួយបានជួបគ្រោះថ្នាក់លើមហាសមុទ្រពេលកំពុងធ្វើដំណើរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅលើកប៉ាល់នោះមានប្តីប្រពន្ធក្រីក្រពីរអ្នកដែលទើបតែនឹងបានទៅដល់មុខទូកតូចមួយដែលគេបានដាក់លើកប៉ាល់សម្រាប់ សង្រ្គោះអ្នកដំណើរពេលមានអាសន្ន។ លើទូកតូចនោះសល់កន្លែងសម្រាប់មនុស្សតែម្នាក់ទេ។ ​មកដល់ពេលនេះបុរសជាប្តីបានលោតឡើងទៅអង្គុយហើយទុកឱ្យប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឈរតែឯង។ ស្រ្តីដែលជាប្រពន្ធក៏បានស្រែកទៅបុរសនោះថា… និយាយដល់ចំណុចនេះ លោកគ្រូដែលកំពុងបង្រៀនសិស្សបានសួរទៅកូនសិស្សខ្លួនឯងថា ”តើប្អូនៗគិតថាស្រ្តីនោះនឹងស្រែកថាយ៉ាងម៉េច?”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សិស្សក្នុងថ្នាក់បានប្រញាប់ឆ្លើយថា ” អូនស្អប់បង អូនបានជ្រើសរើសមនុស្សខុសហើយ” ខណៈនោះ លោកគ្រូបានចាប់អារម្មណ៍ទៅកូនសិស្សម្នាក់ដែលមិនព្រមនិយាយអ្វីសោះ ហើយគាត់ក៏បានសួរទៅកូនសិស្សនោះ ហើយកូនសិស្សនោះឆ្លើយ ​”ជម្រាបប្រសាសន៍លោកគ្រូ ខ្ញុំគិតថា ស្រ្តីនោះនឹងស្រែកថា ត្រូវមើលថែរក្សាកូនរបស់យើងឱ្យបានល្អ!

អានលម្អិត

ជិវិតរបស់កូន និងប្រពន្ធដែលប្តីបោះបង់ចោលទៅមានស្រីផ្សេង អានហើយពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់!

មានសង្សារ១គូរពួកគេទាំង២ទើបតែស្គាល់គ្នាបាន៣ខែប៉ុណ្ណោះ ខាងប្រុសក៏បានសួរខាងស្រីថាបើបងឲ្យម៉ែបងនិងបងស្រីបងតើអូនយល់ព្រមទេ? ខាងស្រីក៏បានតបទៅវិញថា អូនចង់ស្គាល់បងឲ្យបានយូរជាងនិងសិនបានទេ? ពីព្រោះពួកយើងទើបតែស្គាល់គ្នាមិនបានប៉ុន្មានផងកុំប្រញាប់ពេកបង។ នាងក៏បានប្រាប់រឿងនិងទៅឪពុកម្តាយនាងឲ្យដឹងឪពុកម្តាយនាងបាននិយាយប្រាប់កូនថាកុំលឿនពេកណាកូន! រួចឪពុកម្តាយក៏បានសួរថាតើគេនោះនៅឯណា? ហើយកូនអ្នកណា? កូនស្គាល់គ្នាបានយូរប៉ុណ្ណាហើយ? នាងក៏បានប្រាប់ទៅឪពុកម្តាយនាងថា ខ្ញុំស្រលាញ់គ្នាបាន៣ខែហើយ ឪពុកក៏បានប្រាប់ទៅកូនវិញលឿនពេកហើយ រួចក៏បានសួរទៅកូនទៀតថា បុរសនោះគេរកស៊ីអ្វីដែល? នាងក៏បានប្រាប់ទៅឪពុកនាងថាគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាថៃនិងអង់គ្លេស។ តើកូនគិតមិចដែរចំណែកម៉ែនិងពុកឯងគិតថាស្រេចលើកូនហើយកុំលឿនពេករឿងគូអនាគតមិនមែនជារឿងលេងៗ ទេគឺមួយជីវិតណាកូន កូនត្រូវចាំថាបើយកគូជីវិតត្រូវរើសត្រូវហើយល្អគឺមានក្តីសុខនិងសប្បាយពេញមួយជីវិតតែបើរើសខុសហើយគឺលេបទុក្ខមួយជាជីវិតហើយ។ពួកគេតែងតែជួបមុខគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់មួយឆ្នាំពួកគេក៏រៀបការជាមួយគ្នាព្រោះនាងគិតថាបុរសម្នាក់នោះល្អសំរាប់នាងឲ្យនាងទទួលយកធ្វើជាគូអនាគតបាន លុះ២ឆ្នាំក្រោយមកនាងមានកូន១គឺកូនប្រុសការរស់នៅជីវិតប្តីប្រពន្ធ ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកគឺសប្បាយមិនដែលឈ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយ។

អានលម្អិត

តាំងពីរៀបការ រាល់ពេលរួមមេត្រីម្ដងៗ ប្ដីតែងទាញកន្សែងមកបិទភ្នែកខ្ញុំ ដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំលួចទាញកន្សែងចេញ ខ្ញុំស្ទើរគាំងបេះដូង…!

មុននឹងរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យើងប្រាកដជាពេញចិត្តទៅលើគេហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែនៅតែមានករណីខ្លះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀបការដោយការមិនពេញចិត្តផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ដូចជាមានរឿងទាក់ទងនឹងប្ដីប្រពន្ធមួយគូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលដែលរួមមេត្រីម្ដងៗ ខាងប្រុសតែងតែយកកន្លែងបិទរបស់ប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ប្រពន្ធឆ្ងល់ក៏សួរគេថាហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេក៏ឆ្លើយថា «មកពី​ភ្នែកអូនមុខគួអោយស្រលាញ់ពេកទើបអោយបិទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះគាត់រំភើបធ្វើអីមិនកើត»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធឮបែបនេះក៏មិនបានសប្បាយចិត្តដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយនឹងការសរសើរបស់គាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ រហូតដល់ថ្ងៃមួយខណៈដែលកំពុងរួមមេត្រីនឹងគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្ដីរបស់គាត់កំពុងធ្វើការសំរុកចូល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធក៏បានលើកដៃទៅបើកភ្លើងនឹងទាញកន្សែងចេញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើអោយនាងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយទិដ្ធភាពដែលនៅខាងមុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺប្ដីរបស់នាងកំពុងសំរុកចូលបណ្ដើរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃរមួយចំហៀងទៀតកាន់រូបថតរបស់នារីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលជាសង្សាចាស់របស់គាត់

អានលម្អិត

ពិតជាមានន័យណាស់! ពុកហេតុអីបានជាយើងត្រូវមកប្រមូលលុយពី ប្រទីបគេចឹង?

“កូនតូច” ពុកហេតុអីបានជាយើងត្រូវមកប្រមូលលុយពីប្រទីបគេចឹង ? “ឪពុក” ពុកក៏មិនចង់ធ្វើបែបនេះដែរកូន តែបុណ្យវាសនាយើងគឺខុសពីគេ គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឈរត្រាំក្នុងទឹកអោយគេថាអោយឡើយ តែឪពុកសុខចិត្ត។ សុខចិត្តព្រោះមនុស្សដែលតោងនៅលើស្មាខាងក្រោយពុកខ្លួនតូចៗ ដែលពុកស្រលាញ់បំផុតក្នុងជីវិត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ “កូនតូច” ហេតុអ្វីបានជាគេថាអោយយើងចឹងពុក?“ឪពុក” ក៏លុយកាក់ដែលគេដាក់ក្នុងប្រទីប យើងទៅប្រមូលរបស់មកគេនោះអីកូន។ សាកគិតមើលណា លុយកាក់ ៥ ឬ ១០ បាត

អានលម្អិត

ប្រពន្ធ​យំ​ដល់​សន្លប់​ពេល​ដឹង​ប្ដី​លួច​មាន​ប្រពន្ធ​ចុង ឯ​កូន​ស្រី​ក៏​និយាយ​យ៉ាង​ខ្លី​ឲ្យ​ឪពុក​ថា…

ខ្ញុំ​និង​ប្រពន្ធ​បាន​ស្គាល់​គ្នា​ដោយ​សារ​មិត្តភ័ក្ដិ​ណែនាំ។ ​ជួប​គ្នា​ដំបូង ពួក​យើង​ក៏​មាន​អារម្មណ៍​ថា​មាន​និស្ស័យ​ជាមួយ​គ្នា​មែនទែន។ នាង​មើល​ទៅ​ជា​មនុស្ស​ដែល​កក់ក្ដៅ ចិត្ត​ល្អ ខ្ញុំ​ក៏​ជា​មនុស្ស​ស្មោះ​ត្រង់​ម្នាក់​ក្នុង​កែវ​ភ្នែក​របស់​នាង។ ពួក​យើង​ចាប់​ផ្ដើម​ស្រឡាញ់​គ្នា រៀបការ​ជាមួយ​គ្នា និង​មាន​កូន។ មិន​ថា​ប្រពន្ធ​ និង​ខ្ញុំ​រវល់​ការងារ​ដូច​គ្នា ប៉ុន្តែ​នាង​ក៏​នៅ​ត្រលប់​មក​ធ្វើ​ការងារ​ផ្ទះ​មិន​ឲ្យ​ខ្វះ​ចន្លោះ។ មិត្តភ័ក្ដិ​និយាយ​ជាមួយ​ខ្ញុំ​គ្រប់​គ្នា​ថា​ខ្ញុំ​សំណាង​ណាស់​ដែល​មាន​នាង​ជា​ភរិយា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាល​នោះ ខ្ញុំ​ក៏​ដូច​មនុស្ស​ប្រុស​ធម្មតា​ទូទៅ ចប់​ការងារ​ក៏​ត្រលប់​មក​ផ្ទះ រាល់​ខែ​ពេល​បើក​ប្រាក់​ខែ​ក៏​យក​មក​ឲ្យ​ប្រពន្ធ។ ប្រពន្ធ​ខ្ញុំ​មិន​ត្រឹម​តែ​ធ្វើ​ការងារ​ផ្ទះ​ពូកែ​ទេ តែ​ថែម​ទាំង​ធ្វើ​ម្ហូប​ឆ្ងាញ់​យ៉ាង​ចំណាន។

អានលម្អិត

មហាសេដ្ឋីម្នាក់ស្វែងរកប្រពន្ធ ដើម្បីសាកចិត្ត ក៏ឲ្យលុយ ៥០០០ដុល្លារទៅនារី ៣នាក់ តែលទ្ធផលជ្រើសរើសគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល!

បុរសស​ជា​អ្នកក​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ស្ដុក​ស្ដម្ភ​ម្នាក់ ធ្លាប់​ទាក់​ទង​នារី​ជា​ច្រើន ដោយ​គ្រាន់​តែ​លេង​សើច​ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ​ពេល​អាយុ​កាន់​តែ​ច្រើន រូប​គេ​ក៏​ចាប់​ផ្ដើម​នឹក​គិត​ចង់​បាន​ប្រពន្ធ​ម្នាក់ ជា​គូ​ជីវិត​ជាប់​លាប់។ អ្នក​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​រូប​នេះ បាន​សម្រេច​ចិត្ត ផ្ដល់​លុយ ៥​ពាន់​ដុល្លារ ដល់​នារី ៣​នាក់​ផ្សេង​គ្នា​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ជម្រើស រួច​រង់​ចាំ​ដាន​មើល​ថា តើ​នារី​ទាំង ៣​នាក់​នោះ យក​លុយ​ទៅ​ធ្វើ​អ្វី ដើម្បី​សម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើស​រើស​យក​ធ្វើ​ជា​ប្រពន្ធ​តាម​ក្រោយ។ នារី​ទី១ មាន​រូប​សម្បត្តិ​ស្អាត​បាត ចូល​ចិត្ត​ធ្វើ​ខខ្លួន

អានលម្អិត

អត្ថន័យណាស់! កូនស្រីប្រាប់ឳពុកថាទៅរៀនគេមើលងាយណាស់គ្មានរបស់ប្រ៊េនៗប្រើដូចគេ ស្រាប់តែឳពុក…

កូនស្រីម្នាក់មានឪពុកជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ក្រោយពីបព្ចាាប់ការសិក្សានៅវីទ្យាល័យគាត់ត្រូវបន្តការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យដែលពោលពេញទៅដោយមនុស្សមកពីគ្រប់ទីកន្លែងទំាងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ថ្ងៃមួយ គាត់ដាច់ចិត្តទំលាយរឿងពិតដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយប្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនពីអារម្មណ៏ដែលត្រូវពិតថាខ្លូនពិតជាមានចិត្តខ្មាស់គេខ្លំាងណាស់ដោយតែមិនមានរបសទំនើបៗ និងប្រេនៗប្រើដូចគេ។ពេលលឺដោយដូចន្នេះ ឪពុកបានហូតលុយចំនួន ១០០ដុលារអោយកូនទៅទិញpizza ពេលទៅដល់ហាងពីpizza បានទិញនំpizzaដោយមានទំនុកចិត្តពេញខ្លួនដោយសារតែមានលុយច្រើនក្នុងកាបូប ពេលមកដល់ផ្ទះ បានហុចលុយអាប់អោយទៅឪពុកស្រាប់តែឪពុកអោយលុយ៥០ដុលារអោយកូនទៅទិញសំលៀកពបំពាក់ថ្មីៗស្អាតមកស្លៀក។ នៅថ្ងៃបន្ទាប់ឪពុករបស់គាត់បានប្រើគាត់ទៅទិញកាហ្វេទៅហាងប្រ៊េន តែលើកនេះអោយកូនស្រីរបស់គាត់ស្លៀកបំពាក់ថ្មីៗនិងប្រ៊េនៗដែលទើបនឹងទិញមក ប៉ន្តែគាត់អោយលុយតែ៣ដុលារស្រាប់តែទិញកាហ្វេទេ បន្ទាប់មកគាត់បានទៅទិញកាហ្វេរួចយកមកអោយឪពុក។ភ្លាមនោះឪពុករបស់គាត់បានសួរថាកូនមានអារម្មណ៏យ៉ាងម៉េចដែលថ្ងៃនេះ ស្រាប់តែកូនគាត់និយាយថាកាលពីទៅទិញនំpizza ស្លៀកពាក់ខោអាវធម្មតាដែលដូចជាទំនុកចិត្តខ្លួនឯងដោយសារតែមានលុយច្រើនក្នុងកាបូប ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពេលទៅទិញកាហ្វេស្លៀកពាក់សុទ្ធប្រ៊េនៗហាក់ដូចជាគ្មានទំនុកចិត្តសោះដោយសារតែមានលុយតិច។ ភ្លាមនោះឪពុកបានតបវិញថា កូនឯងឃើញទេពេលកូនទៅទិញនំPizza

អានលម្អិត