រោគ​សញ្ញានៃជំងឺដុះ​សាច់​បំពង់​កដែលបងប្អូនតែងតែមើលរំលង!!

-ពិបាក​ហា​មាត់
-ឡើង​គ្រាប់​សៗ​ដូច​គ្រាប់​អង្ករនៅ​នឹង​សាច់​បំពង់​ក
-មាន​អារម្មណ៍​ល្ហិត​ល្ហៃ

-ឈឺ​ខ្លួន​ប្រាណ
-គ្រុន​ក្ដៅ
-មាន​​ការឈឺក និង​ឡើង​ក្រហម​ត្រង់​បរិវេណក

-រីក​សាច់​បំពង់​កធំ
-ក្អក
-ឈើ​ក្បាល​

សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
ប្រភព៖ eangsophalleth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *