ស៊ែរៗម្នាក់មួយមក! ប្អូនស្រីម្នាក់នេះ ពិតជាមានទេព្យកោសល្យណាស់…

នេះបើយោងតាមរយះហ្វេសប៊ុក ខ្ញុំចូលចិត្ត មរតកចម្រៀងខ្មែរបានបង្ហោះសារនិងរូបភាពមួយសន្លឹកដែលធ្វើអោយអ្នកនិយមលេងហ្វេសប៊ុកបានធ្វើការចែករំលែកយ៉ាងច្រើនព្រោះរូបភាពនោះបានបង្ហាញពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានទេពកោសល្យខ្ពស់ខាងគូរគំនូរបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត ប៉ុន្តែហ្វេសប៊ុកនោះពុំបានបញ្ជាក់ពីទីតំាងនិងកន្លែងដែលក្មេងស្រីនោះរស់នៅនោះទេ។

នេះជាសារដែលហ្វេសប៊ុកបានបង្ហោះថា៖សុំចិត្ត​ ជួយចែករំលែកម្នាក់មួយ​ លេីកទឹកចិត្តកូនខ្មែរបស់រយេីង!! ប្អូនស្រីម្នាក់នេះ ពិតជាមានទេព្យកោសល្យណាស់!!ខ្ញុំក៍សម្រេចចិត្ត យករូបរបស់ប្អូនស្រីម្នាក់នេះមកថែមពណ៌ តាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន !!

ប្រសិនបងប្អូនណាបានដឹងពីទីកន្លែងដែលក្មេងរស់នៅជួយប្រាប់ផងព្រោះមានគេចង់ឧបត្តម្ភ!សូមអរគុណ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *