កំពុងតែបើកឡានធំសុខៗ ស្រាប់តែប្រទះឃើញក្មេងតូចម្នាក់វា រួចតៃកុងឡានធ្វើរឿងនេះភ្លេត….(មានវីដេអូស្តែងៗ)

បរទេស៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពវិដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គម ពីក្មេងតូចម្នាក់កំពុងតែវានៅកណ្តាលផ្លូវ ធ្វើអោយមហាជនអ្នកប្រើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើន បានសម្ដែងការតក់ស្លុត និងខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង ជុំវិញហេតុការណ៏នេះ។ ដោយឡែក
   
តាមរយៈវីដេអូឃ្លីប បង្ហាញឲ្យឃើញថា ខណៈពេលឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿងកំពុងបើកបរលើផ្លូវ ក៏ស្រាប់តែប្រទះ
     
ឃើញក្មេងតូចម្នាក់នេះ វារមកកណ្ដាលផ្លូវ ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរកាច់ចង្កូតឡានទៅខាងឆ្វេងដៃភ្លាមៗ។ បន្ទាប់មក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឡានមួយគ្រឿងទៀតបានបើកមកដល់ និងចតពីមុខក្មេងតូចតែម្ដង ហើយបុរសម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឡានផ្ទាល់ ក៏បានចុះពីលើឡាន និងដើរទៅលើកក្មេងតូចឲ្យចេញពីកណ្ដាលផ្លូវផងដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *