អាណិតណាស់! ពិកាក៏ពិតមែន តស៊ូធ្វើដំណើរជាង ៣គីឡូម៉ែត្រទៅរៀនរាល់ថ្ងៃ…

ម ហាជនគ្រប់​គ្នា​កោត​សរសើរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដោយ​សារ​ភាព​តស៊ូរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះ។បើតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកជិតខាងបានដឹងថាក្មេង​ប្រុស Mukhlis Abdul Kholik អាយុ ៨​ឆ្នាំ​រស់​នៅ​តំបន់​ដា ច់​ស្រ យា ល​ នៃ​ ទីក្រុ ង Sukabumik នៃ​ភាគ​ខាង​លិច​កោះ​ចាវ៉ា​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី។ ក្មេង​ប្រុស​នេះ មាន​ពិ កា រ​ ភា ព​ តាំ ង​ពី​ កំណើត​ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​រូប​គេ​ប្រើ​ ដៃ​ជំ នួ យ ​ដើម្បី​អាច ​ធ្វើ​ដំ ណើរ​ បាន​ ដោយ​ខ្លួន​ ឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដោយ​សារ​តែ​គ្មាន​ឡាន​ដឹ ក​សិស្ស​សាលា ក្មេង​ប្រុស Kholik ត្រូវ​ វារ​ ដោ យ​ដៃ និង​ជើង​ទាំង៤ ធ្វើ​ដំណើរ​ជាង ៣​គីឡូម៉ែត្រ​ទៅ​សាលារៀន​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត គេ​ត្រូវ​វារ ​កា ត់​ផ្លូវ​ពិ បា ក​ៗ​តា ម​ផ្លូវ​ភ្នំ, ដី​ភ ក់ និង​ថ្ម​ជម្រាល​ជា​ដើម។ចុងក្រោយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ មិត្តភក្ត័។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *