បើបានជួបវា ត្រូវរត់គេចចេញពីពួកវាឲ្យលឿនបំផុត…

ចម្លែក៖ ពស់មានជើងមូស្គូម៉ិកស៊ិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអ្នកខ្លះហៅវាថាដង្កូវក្បាលប្រាំ មានដើមកំណើតនៅ Baja California និង Mexico ។

វាគឺជាសត្វចម្លែកខ្លាំងណាស់ដែលមានជើងនៅផ្នែកខាងមុខដែលជើងនេះវាប្រើសម្រាប់ជីកដីលាក់ខ្លួន។ យ៉ាងណាអ្នកជំនាញណែនាំកុំឲ្យទៅក្បែរពួកវាព្រោះវាអាចបង្ក គ្រោះថ្នាក់បាន។ ពួកគេមានទម្លាប់ចេញពេលថ្ងៃត្រង់ ហើយពួកវាស៊ីសត្វដង្កូវជាអាហារ។


ប្រភព khbillionaire.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *