រូមមន្តធម្មជាតិ វិធីបន្សាបពិសក្អែបខាំ និង ខ្យាដំរីទិច…

វិធីបន្សាបពិសក្អែបខាំ៖ ត្រូវយកក្រណាត់រំុកន្លែងក្បែរមុខរបួសដើម្បីកុំអោយពិសរាលដាលដល់បេះដូងរបស់យើង រួចយកជ័រល្ហុងមកបន្តក់លើកន្លែងដែលក្អែបខាំ ១០នាទីក្រោយនឹងបានធូរស្រាលពីការឈឺចុកចាប់។

វិធីបន្សាបពិសខ្យាដំរីទិច៖ យើងត្រូវយកប៊ីចេងលាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មា រួចយកសំឡីកប្បាសមកជ្រលក់រួចជូតពីលើមុខរបួស ១០នាទីក្រោយនឹងបានធូរស្រាលពីការឈឺចុកចាប់។ វិធីខាងលើអាចជួយបានក្នុងករណីស្រាលឬមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះ តែបើធ្ងន់ត្រូវយកទៅមន្ទីរពេទ្យ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *