តើអ្នកដឹងទេ មុនក្លាយជាអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះគេត្រូវហាត់រៀនអ្វីខ្លះអត់?…(មានវីដេអូ)

ដឹងថាមុនក្លាយជាអ្នកធ្វើការលើយន្តហោះគេត្រូវហាត់រៀនអ្វីខ្លះអត់?និស្សិតដែលបានមកពីភាគនិរតីខេត្តស៊ីឈួនមហាវិទ្យាល័យវិជ្ជាជីវៈអាកាសចរស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសចិននៃទីក្រុង Chengdu ត្រូវបានគេរៀបចំសម្រាប់ការប្រឡងនាពេលខាងមុខមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដើម្បីក្លាយជាអ្នកមើលខុសត្រូវនិង បម្រើសេវាកម្មលើយន្តហោះ។

ការហាត់បម្រើត្រូវបានទទួលយកមេរៀនដោយការប្រើប្រាស់ចង្កឹះនិងវិធីងាយស្រួលជាច្រើនផ្សេងទៀត។ការប្រលងមានដូចខាងក្រោម ៖ការធ្វើឱ្យមានលំនឹងសៀវភៅនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេ ប្រើមាត់ខាំចង្កឹះដោយឲ្យពួកគេមានការញញឹមឥតខ្ចោះ និង មានភាពរោះរាយ ការដាក់ក្រដាស A4 មួយនៅចន្លោះជង្គង់របស់គេនៅពេលដែលឈរត្រង់​​​ ការពីហាត់ឥរិយាបថក្នុងគារវកិច្ច និង ឥរិយាបថផ្សេងៗ ទៀត។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *