ជួយចែករំលែកបន្តផង! ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែមអាចព្យាបាល​ជាដោយគ្រាន់តែប្រើរុក្ខជាតិទាំង ៦ មុខ​នេះ…

ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម គឺជា​បញ្ហា​សុខភាព​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​ក្រៃ​លែង​មួយ​ដែល ជំងឺ​នោះ មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​កំពុង​រង​ទុក្ខ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ជំងឺ​នេះ អាច​ប៉ះពាល់​សរីរាង្គ​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​នៃ រាង​កាយ ក៏​ដូច​ជា​បណ្តាល​ឲ្យ​កើត​មាន​ជំងឺ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ជាច្រើន​ទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មូល​ហេតុ​ចម្បង​នៃ​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ជា​ធម្មតា​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ខ្វះ​ខាត​ការ​ផលិត​អ៊ីនសូលីន​គ្រប់​គ្រាន់​នៅ​ក្នុង​រាងកាយ។ រោគ​សញ្ញា​ទូទៅ​ខ្លះ​នៃ​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម មាន​ដូច​ជា​ការ​ចុះ​ទម្ងន់​ភ្លាមៗ ស្រេក​ទឹក ឃ្លាន​អាហារ ភ្នែក​មើល​មិន​ច្បាស់ នោម​ច្រើន ហើយ​ការ​មុត ឬ​ការ​ជាំ ត្រូវ​ការ​ពេល​យូរ​ដើម្បី​ព្យាបាល។

ជំងឺ​សម្លាប់​មនុស្ស​នេះ មិន​គួរ​ធ្វេស​ប្រហែស​ទេ ទោះ​ជា​ត្រូវ​ចំណាយ​ក៏​ដោយ និង​គួរ​ព្យាបាល​ភ្លាមៗ​នៅ​ពេល​ដឹង​ថា កើត​ជំងឺ​នេះ​ព្រោះ​វា​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​កើត​ជំងឺ​តម្រង​នោម និង​សរីរាង្គ​ផ្សេងៗ​ទៀត ឬ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ងងឹត​ភ្នែក​អចិន្រៃ្តយ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ធម្មតា​អ្នក​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រើ​អ៊ីនសូលីន​ទៅ​តាម​វេជ្ជ​បញ្ជា​របស់​គ្រូពេទ្យ​ដើម្បី​រក្សា​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ ការ​ប្រើ​អ៊ីនសូលីន​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​យូរ​មិន​មែន​ជា​ការ​ល្អ​ទេ ព្រោះ​ជា​ផល​ប៉ះពាល់​បន្ទាប់​បន្សំ​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​ច្រើន។

ការ​ព្យាបាល​តាម​បែប​ធម្មជាតិ​នៅ​ផ្ទះ​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម ជានិច្ចកាល​កាន់​តែ​ប្រសើរ និង​សុវត្ថិភាព​ជាង ព្រោះ​គេ​ព្យាបាល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ដោយ​មិន​បាន​បណ្តាល​ឲ្យ​ខូច​ខាត​ដល់​សរីរាង្គ​សំខាន់ៗ របស់​រាង​កាយ​នោះ​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១-ជាតិ​អន្ធិល​នៃ​រុក្ខជាតិ​ប្រទាល​កន្ទុយ​ក្រពើ
ជាតិ​អន្ធិល​ថ្មីៗ​នៃ​ប្រទាល​កន្ទុយ​ក្រពើ ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា ជា​វិធី​ព្យាបាល​នៅ​ផ្ទះ​មាន​គុណ​ប្រយោជន៍​បំផុត។ ជាតិ​អន្ធិល​នៃ​ប្រទាល​កន្ទុយ​ក្រពើ​មាន​តម្លៃ​ខាង​សុខភាព​ច្រើន និង​ល្អ​វិសេស​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។

វិធី​ធ្វើៈ កាត់​ស្លឹក​ប្រទាល​កន្ទុយ​ក្រពើ ហើយ​យក​ជាតិ​អន្ធិល​ស្រស់ៗ​ចេញ​ពី​វា។ បន្ទាប់​មក​លាយ​ជាមួយ​ម្សៅ​រមៀត​ក្នុង​បរិមាណ​ស្មើ​គ្នា​ជាមួយ​ជាតិ​អន្ធិល ហើយ​ផ្សំ​ជា​ល្បាយ​ខាប់។

របៀប​ប្រើៈ ញ៉ាំ​ល្បាយ​នេះ​រាល់​ថ្ងៃ មុន​ពេល​ទទួល​ទាន​អាហារ។ ល្បាយ​នេះ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​អស្ចារ្យ លើ​អ្នក​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម ព្រោះ​វា​គ្រប់​គ្រង​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​កម្រិត​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់។

២-ស្លឹក​ល្វា
ស្លឹក​ល្វា​ត្រូវ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ថ្នាំ​កែ​រោគ​ប្រចាំ​គ្រួសារ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ដែរ។ ថ្នាំ​កែ​រោគ​នេះ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ជា​ច្រើន​ប្រើ ព្រោះ​វា​ផ្តល់​លទ្ធផល​ដ៏​ប្រសើរ។ ស្លឹក​ល្វា​មាន​គុណ​សម្បត្តិ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម ដែល​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ចំនួន​ច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វិធី​ធ្វើៈ យក​ស្លឹក​ល្វា ១-២ សន្លឹក​ហើយ​ដាំ​វា​ឲ្យ​ពុះ​ពី ១០ ទៅ​១៥ នាទី​ក្នុង​ទឹក​មួយ​កែវ។ បន្ទាប់​ពី​ដាំ​ពុះ​ច្រោះ​យក​សូលុយស្យុង​នោះ។

របៀប​ប្រើៈ ផឹក​សូលុយស្យុង​នោះ ដូច​ទឹក​តែ​ក្តៅ។ ផឹក​សូលុយស្យុង​នោះ​យ៉ាង​តិច​ពីរ​ទៅ​បី​ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ជា​ទៀង​ទាត់​ដើម្បី​បាន​លទ្ធផល​ល្អ​ប្រសើរ។ សូលុយស្យុង​ស្លឹក​ល្វា​នេះ​កាត់​បន្ថយ​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣-ទឹក​ផ្លែ​ម្រះ
ទឹក​ផ្លែ​ម្រះ​គឺជា​ថ្នាំ​កែ​រោគ​ធម្មជាតិ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​ផ្អែម ព្រោះ​វា​គ្រប់​គ្រង​និង​ព្យាបាល​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ដោយ​សារ​ប្រសិទ្ធភាព ក្នុង​ការ​បញ្ចុះ​ជាតិ​ស្ករ​នៅ​ក្នុង​ឈាម​របស់​វា។ វា​រក្សា​ការ​រំលាយ​ជាតិ​ស្ករ ក្នុង​រាង​កាយ និង​រក្សា​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ ឲ្យ​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វិធី​ធ្វើៈ យក​គ្រាប់​ចេញ​ពី​ផ្លែ​ម្រះ ២-៣ ហើយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​គាប​យក​ទឹក​ស្រស់។ បន្ថែម​ទឹក​បន្តិច​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ម្រេះ រួច​កូរ​ឲ្យ​សប់។

របៀប​ប្រើៈ ផឹក​ទឹក​ម្រះ​ស្រស់ៗ នេះ​រាល់​ព្រឹក​នៅ ពេល​ក្រពះ​ទទេ។ បើ​សិន​អ្នក​អនុវត្ត​ថ្នាំ​កែ​រោគ​នេះ​នៅ​ផ្ទះ​ជា​ប្រចាំ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​ពីរ​ខែ​បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​អាច​គ្រប់​គ្រង​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ក្នុង​កម្រិត​ដ៏​ធំ។

៤-ខ្ទឹម​ស
ខ្ទឹម​ស គឺជា​ថ្នាំ​កែ​រោគ​នៅ​ផ្ទះ​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​បំផុត​មួយ​មុខ​ទៀត សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។ ខ្ទឹម​ស នេះ​មាន​គុណ​ប្រយោជន៍​ខាង​ការ​ព្យាបាល​យ៉ាង​ច្រើន ដែល​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​ច្រើន​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វិធី​ធ្វើៈ យក​ខ្ទឹម​ស​ស្រស់ ៣ ទៅ ៤ ក្រាម​ហើយ​ដំ​ឬ​បុក​វា​ឲ្យ​ម៉ដ្ឋ។

របៀប​ប្រើៈ ញ៉ាំ​ខ្ទឹម​ស​ម៉ដ្ឋ​ស្រស់ៗ ឆៅ​នេះ​រាល់​ថ្ងៃ​រយៈ​ពេល​ប្រមាណ​ជា​មួយ​ខែ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​លទ្ធផល​គាប់​ចិត្ត។ ខ្ទឹម​ស​ឆៅ​នេះ​ដើរ​តួ​ដូច​ជា​ឱសថ​មួយ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​កម្រិត ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​ខ្ពស់ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ទាំង​ស្រុង។ ខ្ទឹមស ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ថ្នាំ​កែ​រោគ​នៅ​ផ្ទះ​ល្អ​បំផុត​មួយ​បែប​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។

៥- ពោត​បារាំង
ពោត​បារាំង ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា ថ្នាំ​កែ​រោគ​នៅ​ផ្ទះ​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​ផ្អែម។ បន្លែ​មួយ​នេះ​គឺ​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​ជាតិ​សរសៃ ងាយ​រលាយ និង​វិសេស​វិសាល​បំផុត​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។ វា​ក៏​អាច​ជួយ​ពន្យឺត​ការ​ស្រូប​យក​ជាតិ​ស្ករ​ចេញ​ពី​ពោះ​វៀន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វិធី​ធ្វើៈ ពុះ​ជា​ពីរ​នូវ​ផ្លែ​ពោត​បារាំង​ប្រមាណ​ពីរ​ផ្លែ រួច​ត្រាំ​ទឹក​មួយ​យប់​នៅ​ក្នុង​ទឹក​មួយ​កែវ។

របៀប​ប្រើៈ នៅ​ពេល​ព្រឹក ច្រោះ​ទឹក​នោះ ហើយ​ពិសា​វា​ពេល​ក្រពះ​ទទេ។ អនុវត្ត​វិធី​ព្យាបាល​នៅ​ផ្ទះ​នេះ​រយៈ​ពេល​មួយ​ខែ អ្នក​ទទួល​បាន​លទ្ធ​ផល​ដ៏​គាប់​ប្រសើរ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​រោគ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។

៦-ជីរ​ក្រហម (ជីរ​នាង​វង)
ជីរ​ក្រហម គឺជា​រុក្ខជាតិ​ឱសថ​មួយ ដែល​គេ​ប្រើ​តាំង​ពី​សម័យ​បុរាណ​មក​ដើម្បី​ព្យាបាល​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន​មុខ។ ជីរ​ក្រហម ដើរ​តួ​ជា​ថ្នាំ​កែ​រោគ​នៅ​ផ្ទះ​ដ៏​ប្រពៃ​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។ អ្នក​អាច​ផឹក​ទឹក​ជីរ​ក្រហម​ឬ​ស្លឹក​វា​ស្រស់ៗ​ទំពា​ក៏​បាន​ព្រោះ​វិធី​ទាំង​ពីរ​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​ថ្នាំ​កែ​រោគ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វិធី​ធ្វើៈ យក​ស្លឹក​ជីរ​ក្រហម​រួច​ច្របាច់​យក​ទឹក​ស្រស់។

របៀប​ប្រើៈ ផឹក​ទឹក​ជីរ​ក្រហម​ដែល​បាន​ច្របាច់​ស្រស់ៗ​នេះ​យ៉ាង​តិច​ពីរ​ដង​មួយ​ថ្ងៃ​ជា​ទៀង​ទាត់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អ​បំផុត។ ពិសា​ទឹក​ជីរ​ក្រហម​ជា​ទៀង​ទាត់ នឹង​នាំ​មក​នូវ​ការ​កាត់​បន្ថយ​ដ៏​ច្រើន​នូវ​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​នៅ​ក្នុង​ឈាម និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ទាំង​ស្រុង។ ថ្នាំ​កែ​រោគ​នៅ​ផ្ទះ​នេះ គឺជា​ថ្មាំ​កែ​រោគ​បុរាណ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​បំផុត​មួយ ដែល​បាន​នាំ​មក​នូវ​លទ្ធផល​អស្ចារ្យ​ចំពោះ​អ្នក​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ភាគ​ច្រើន​បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​សិន​ជា​អ្នក​កើត​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម ចូរ​កុំ​តក់​ស្លុត ឬ​ព្រួយ​បារម្ភ​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ចាប់​ផ្តើម​អនុវត្ត​ថ្នាំ​កែ​រោគ​នៅ​ផ្ទះ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ទាំង​នេះ​សម្រាប់​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម ជា​ទៀងទាត់ និង​ព្យាបាល​ជំងឺ​នេះ​ទាំង​ស្រុង ធ្វើ​ដូច្នោះ​អ្នក​នឹង​អាច​រស់​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​មាន​សុខភាព​ល្អ ធម្មតា និង​សកម្ម​ផង​ដែរ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *