អស្ចារ្យមែន! សត្វគោមួយក្បាលនេះ មានតម្លៃរហូតដល់ជាង ៣លានដុល្លារ ហើយផឹកតែស្រាវីស្គីទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកច្បាស់ជា ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហើយមែនទេ នៅពេលដែលលឺរឿងនេះ? គោឥណ្ឌាមួយក្បាលនេះ មានឈ្មោះថា Sultan។ វាមានទំងន់រហូតដល់ទៅ ១៥០០គីឡូឯណោះ។ម្ចាស់របស់ Sultan បាននិយាយថា វាផឹកតែស្រាវីស្គីតែប៉ុណ្ណោះ។ លោក Naresh Kumar ដែលជាម្ចាស់បាននិយាយថា «ពួកយើងបានបណ្តើរ Sultun អោយដើរចម្ងាយ ៥គីឡូម៉ែត្រ ជារៀងរាល់ព្រឹក។ ហើយជារៀងល្ងាច ពួកយើងបើកស្រាវីស្គី ១ ដបអោយ Sultan ផឹក»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើអ្នកជឿទេថា Sultan មានតម្លៃរហូត​ដល់ទៅ​ជាង ៣ លានដុល្លា? ម្ចាស់របស់វា​បានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះថា Sultan មានតម្លៃជាង ៣ លានដុល្លា ហើយអ្វីដែលធ្វើអោយវា មានតម្លៃថ្លៃបែបនេះ មកពីវាធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់លេខ ១ ក្នុងការ​ប្រកួតប្រជែង​រហូតដល់ទៅ ៧ លើក ហើយក្នុងមួយឆ្នាំៗ​គាត់រកប្រាក់ចំណូល បានយ៉ាងច្រើន​ពីការលក់​ទឹកកាមរបស់ Sultan។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Naresh ដែលរស់នៅរដ្ឋ Haryana ប្រទេសឥណ្ឌា បានអះអាងថា​គោរបស់គាត់នេះ មានតម្លៃថ្លៃបំផុត​នៅប្រទេសឥណ្ឌា ហើយវាក៏ជាគោ​ដែលធំបំផុត​នៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរ។អ្វីដែលធ្វើអោយអ្នករឹតតែ បើកភ្នែកធំៗនោះគឺ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ Sultan ស៊ីផ្លែប៉ោមប្រហែលជា ១៥ គីឡូ ការ៉ុត ២០ គីឡូ គ្រាប់ធញ្ញាជាតិ ១០ គីឡូ បន្លែបៃតង ១០ គីឡូ។ ពិតជាមិនធម្មតាមែន!!!វិក័យប័ត្រទាំងនោះ​ត្រូវបាន​ទូទាត់​ ជាមួយនឹង​ថ្លៃលក់​មេជីវិត​របស់ Sultan ដែលមាន​តម្លៃ ១៥០,០០០ដុល្លាក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Lakhvir Singh ដែលជាអ្នកថែរក្សា Sultan បាននិយាយថា «មនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទី ដើម្បីទិញទឹកកាមរបស់ស៊ុលតង់។ វាផឹកស្រា​ជារៀងល្ងាច​មិនដែលខានឡើយ»។គាត់បន្ថែមទៀតថា «កូនៗរបស់ស៊ុលតង់ មានសុខភាពល្អណាស់ ប៉ុន្តែពួកវាមិនផឹកស្រាទេ»។ប្រភព៖sakkarach

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *