អស់ទាស់ហ្មង!!! ប្រាសាទអង្គរវត្ត ធ្វើពីកង់ និងពោះវៀនឡាន នៅខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹង

កាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះ គេបានឃើញក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ ធួក វេត បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ នៅភូមិសំរោង ឃំុលាងដៃ ស្រុកអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ដែលខិតខំព្យាយាមអស់រយៈពេលប្រហែល១ខែដើម្បីសូនរូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ដោយក្នុងនោះបងប្រុសម្នាក់នេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀត៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ប្អូនប្រុសនៅជិតផ្ទះខ្ញំអាចធ្វេីប្រាសាទអង្គរចំនាយពេលប្រហែល1ខែធ្វេីអំពីដីបូកអាចបំបែកឯកត្តកម្មបាន បេីចូលចិត្តសូមfriendជួយshareម្នាក់មួយចែកចាយជួយប្អូនផង”។ចំណែកកាលពីម្សិលមិញនេះវិញ គេក៏បានឃើញក្នុងហ្វេសប៊ុក អាចារ្យធំ នគររាជ បានបង្ហោះរូបពីរសន្លឹក ពីការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរ តែគេយក ពោះវៀន និងកង់ ឡាន មកធ្វើជំនួសដីទៅវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីផងដែរថា៖ “អស់ទាស់ហ្មង! ប្រាសាទអង្គរ ធ្វើពីកង់ និងពោះវៀន ឡាន នៅខេត្តបាត់ដំបងយើងហ្នឹង។”។ ហើយនៅពេលនេះគេក៏មិនទាន់ដឹងថាអ្នកដែលសាងសង់នេះឈ្មោះអ្វីទេ គ្រាន់តែដឹងថា ប្រាសាទនេះឋិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងតែប៉ុណ្ណោះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *