យោងតាមវិធីសាស្ត្រចិនបុរាណ! ដាំដើមនេះដើម្បីហៅលុយ អោយចូលផ្ទះរបស់អ្នក

យោងតាម Feng Shui, វិធីមួយនេះនឹងនាំឥទ្ធិពលខាងផ្លូវចិត្តវិជ្ជមាន និង ទ្រព្យសម្បត្តិ។ វាត្រូវបានគេជឿថាដើមឈើនេះ តំណាងអោយការហៅលុយ។រុក្ខជាតិមួយនេះគេហៅថា Crassula។ស្លឹករបស់វាមានបីប្រភេទទៅតាមអាយុរបស់វាគឺស្រស់, រលោង និង សំប៉ែត។

ពណ៌នៃស្លឹករបស់វាគឺបៃតងដូចថ្លើមថ្ម។ មែកថ្មីដែលទើបនឹងលូតលាស់របស់វាមានផ្ទៃ និងពណ៌ដូចគ្នាទៅនឹងស្លឹក ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលូតលាស់មួយរយៈពេល វានឹងប្រែទៅជាពណ៌ត្នោត និង ដូចជាដើមឈើ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុក្ខជាតិនេះមិនពិបាកក្នុងការដាំនោះទេ។ វាមិនត្រូវការមើលថែរក្សាអោយបានដិតដល់ រឺដាំដាក់នៅក្នុងផើងដែលស្អាតអីនោះទេ, ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកដាំវានៅក្នុងផើងធំបន្តិច នោះវានឹងចាប់ផ្តើមលូតលាស់ល្អហួស។ដើមនេះនឹងដុះលូតលាស់ល្អ ប្រសិនជាដាក់នៅទីតាំងវិជ្ជមាន ដែលត្រូវនឹងកំដៅព្រះអាទិត្យធម្មជាតិ។

វាងាយនឹងប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាព ក៏ដូចជាការដាំ, ដូច្នេះវារស់មិនបានយូរនោះទេ ​ប្រសិនបើអ្នកស្រោចទឹកវាជានិច្ចនោះ។ បន្ទាប់ពីអ្នកស្រោចទឹកវារួច សូមរង់ចាំរហូតដីស្ងួតល្អ​មុនពេលដែលអ្នកស្រោចទឹកម្តងទៀត។ ក្នុងអំឡុងពេលរដូវរងារ, វាជប់ជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់។

យោងតាមវិធីសាស្ត្រចិនបុរាណ, រុក្ខជាតិនេះគឺតែដាក់នៅត្រង់ផ្នែកខាងស្តាំងពីមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់អ្នក និងនៅទិសខាងជើងនៃផ្ទះ។ថាពលនៃហុងស៊ុយនៃដើមនេះ ដែលហៅលុយអោយហូរចូល មកពីការចាក់ឬសគល់យ៉ាងល្អ, ថាមពលទាក់ទាញខាងផ្លូវចិត្តតាមរយៈការដុះលូតលាស់ថ្មី៕

​ប្រភព៖ Feng Shui

Leave a Reply

Your email address will not be published.