មិនសរសើរមិនបាន កូនខ្មែរម្នាក់ឆ្លាក់ឈើធ្វើជាក្រដាស់ប្រាក់ ១ សែនរៀល បានយ៉ាងល្អឯក!

ស្នាដៃកូនខ្មែរ ពិតជាមិនធម្មតាមែន ដែលអាចយកឈើមកឆ្លាក់ធ្វើជាក្រដាស់ ១ សែនរៀលបានយ៉ាងល្អ ធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនៅកម្ពុជាលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមគណនីយហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Bun San បានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ពីបុរសម្នាក់បានយកឈើឆ្លាក់ធ្វើជាប្រាក់រៀលខ្មែរ ក្រដាស់ ១ សែនរៀលបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត ប្រកបដោយសិល្បៈ និង ស្ថាបត្យកម្មទំនើម ដែលមើលទៅសឹងដូចរូបដើមទាំងស្រុង ទោះបីជារូបក្រដាសប្រាក់នោះមានភាពសាំញាំ និង បង្កប់ដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ច្រើនក៏ដោយ ។ រូបព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍របស់សម្តេចតា និង សម្តេចយាយបានផុសឡើងយ៉ាងត្រដែត អមដោយលេខ ១០០០០០ រៀល និង រូបព្រះសង្ហារ ប្រៀបដូចជារូប3 D អ៊ីចឹង ។  បើតាមគណនីយហ្វេសខាងលើដដែលបានបង្ហាញឈ្មោះកូនខ្មែរដែលជាអ្នកឆ្លាក់នោះផងដែរ ដោយមានឈ្មោះថា មុន្នីច័ន្ទ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.