សាធុ សាធុ សាធុ!! សូមបារមីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គ បារមីសក្តិសិទ្ធផ្លូវក្នុង មេត្តា រុញច្រាន ស៊យ គ្រោះ ជម្ងឺ រឿងចង្រៃទាំងឡាយចេញផុតអស់ពីខ្ញុំ

សូមបារមីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គ បារមីសក្តិសិទ្ធ មេត្តា រុញច្រាន គ្រោះ ជម្ងឺ រឿងចង្រៃទាំងឡាយចេញផុតអស់ពីខ្ញុំ ពីបង ប្អូន កូន ចៅទាំងអស់ក្នុងត្រកូលរបស់ខ្ញុំ និងយើងទាំអស់គ្នា។សូមបារមីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គ បារមីសក្តិសិទ្ធផ្លូវក្នុង នាំនូវ សេចក្តីសុខចំរើ មហាហេងៗ មហាលាភជ័យគ្រប់ប្រការ លុយ មាសប្រាក់ ទ្រព្យសម្បត្តិ មុខរបរការងារល្អកើតមានដល់រូបខ្ញុំ

ដល់ក្រុមគ្រួសារក្នុងត្រកូលខ្ញុំ និងយើងទាំងអស់គ្នា ហើយសូមឲការប្រាថ្នា និងធ្វើអ្វីដែលល្អបានសំរេចជាផលដូចបំណងសាធុ សាធុៗ។ព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាថាកម្លាំងដ៏សក្ត័សិទ្ធកើតចេញពីក្នុងខ្លួនយើង មិនមែននៅក្រៅខ្លួនយើងទេ ហើយព្រះពុទ្ធក៏មិនប្រដៅមនុស្សអោយលើកដៃសំពះព្រះអង្គដើម្បីប៉ងប្រាថ្នាដែរ តែព្រះមានពុទ្ធដីកាថា អ្នកណាធ្វើ អ្នកនោះទទួល ធ្វើល្អបានល្អ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *