ចប់ កន្លែងឆ្ងាញ់ផង!! សូមកុំបរិភោគគូទមាន់ បើអ្នកមិនចង់កើតមានរឿងបែបនេះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សមួយ​ចំនួន​​ប្រាកដ​​ជា​ធ្លាប់​​បាន​​បរិភាគ​​គូទ​មាន់​ ​ទាំងមិន​ដឹងច្បាស់​ថា វាមាន​គុណ​វិបត្តិ​និង​​គុណសម្បត្តិ​អ្វីខ្លះនោះ​ទេ​ ខាង​ក្រោមនេះ​ គឺជាអ្វី​ដែល​យើង​គ្រប់គ្នា​នឹកស្មាន​មិនដល់​ពីគូទ​មាន់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ការលើសទម្ងន់ លោកបណ្ឌិត Nguyen Duy Thinh ​វិទ្យា​ស្ថាន​បច្ចេកទេស​ចំនី​អាហារ​​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ទីក្រុង​ហាណូយ ​បានមាន​​ប្រសាសន៍ថា​ សត្វស្លាប​មួយចំនួន​មាន​សារជាតិ​ដែលអាច​ធ្វើឱ្យ​យើង​ឡើង​ទម្ងន់​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស។ ការប្រមូល​ផ្តុំជាតិ​ខ្លាញ់​ និងជាតិ​កូឡេស្តេរ៉ុល​នៅក្នុង​រាងកាយ​របស់សត្វ​ស្លាប ​ជាពិសេស​គូថមាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែសព្វថ្ងៃនេះ មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​ចូលចិត្ដ​បរិភោគ​អាហារ​ដែលជាតិខ្លាញ់​នៅក្នុង​នោះគឺ​មាន​ជាតិ​កូឡេស្តេរ៉ុល​ខ្ពស់ ក្រុមអ្នក​ជំនាញ​បានផ្ដល់​អនុសាសន៍​ថា​ គូទមាន់​វាមាន​ផលប៉ះពាល់​ខ្លាំងណាស់​ចំពោះ​សុខភាព​ ជាពិសេស​អ្នកមាន​ជំងឺគាំងបេះដូង​ដោយសារ​វា​អាច​បណ្ដាល​ឱ្យមាន​បញ្ហា​ខ្លាញ់សោប​បេះដូង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ជាកន្លែងកង្វក់បំផុត លោកអនុបណ្ឌិតឈ្មោះ Trung បានថ្លែងថា ក្រៅពីការ​ទទួលទាន​អាហារ​ដែលមាន​ជាតិ​កូឡេស្តេរ៉ុល​និងអាហារ​ដែលមាន​ ជាតិខ្លាញ់ ​អ្នកមិនគួរ​បរិភោគ​គូទមាន់​ទៀតទេ​ ព្រោះវា​កន្លែង​ដែល​កង្វក់​ខ្លាំងណាស់។​​​ ​វាមាន​មេរោគ​ច្រើនប្រភេទ​ដែលបង្ក​គ្រោះថា្នក់​ដល់សុខភាព​របស់អ្នក ​ទោះបីជា​មានការ​លាងសម្អាត​យ៉ាងក៏ដោយ​ ក៏វានៅតែ​មិនអាច​លុប​បំបាត់​មេរោគ​ឱ្យអស់​បានដែរ។ជាពិសេសសម្រាប់​កុមារ​ដែល​មាន​បញ្ហា​ដុះដុំសាច់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាម​ការបក​ស្រាយមួយ​បានលើក​ឡើងថា​ វាអាច​ជា​កោសិកា​មហារីក​ដែល​កើតឡើង​មកពីការ​បរិភោគ​​គូទមាន់​ វាមាន​ផលប៉ះ​ពាល់ខ្លាំង​ដល់​សុខភាព។ពេលដែលយើងបានបរិភោគ​វាចូល​ទៅហើយ គឺស្មើ​នឹង​ការដាក់​សារធាតុ​បង្កជម្ងឺ​មេរោគ​និង​ជាតិពុល​ក្នុងរាង​កាយ​អញ្ចឹង​ដែរ។ ​​វាហាក់បី​ដូចជា​ យើងបាន​ប្រមូល​មេរោគ​ជាច្រើន​ដើម្បី​បង្ក​ជា​ជម្ងឺ​មហារីក​នៅលើ​សារពាង្គកាយ​របស់យើង ។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ភាពមិនជាក់លាក់ មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថា ​ការ​ទទួលទាន​​គូទមាន់​វាអាចជួយ​ឱ្យសក់ខ្មៅ ​និងស្បែក​ភ្លឺរលោង​ស្រស់ស្អាត។ ​បើយោង​តាម​អ្នក​ជំនាញ​គ្រូពេទ្យ​ភាគ​ខាងកើត​និង​លោក​ខាងលិច ​ពួកគេ​បាន​ច្រានចោល​ការ​បរិភោគ​​គូទមាន់​ ព្រោះ​វាមាន​ផល​ប៉ះពាល់​ជាច្រើន​ដល់​សុខភាព​របស់អ្នក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ុន្តែ​គ្រូពេទ្យ​ជនជាតិចិន​ម្នាក់​បាន​ពន្យល់ថា​ ភាគច្រើន​គូទមាន់​មាន​ផ្ទុក​វីតាមីនE ច្រើន ​ជា​សារធាតុ​ជួយឱ្យ​សក់ខ្មៅ ​និងមាន​ស្បែក​ភ្លឺរលោង​ស្រស់​ស្អាត ​ប៉ុន្តែវា​ក៏មិន​ជាល្អ​ខ្លាំង​នោះទេ។យោងតាមអ្នកជំនាញបាន​បក​ស្រាយថា ​ប្រសិន​បើអ្នក​បរិភោគ​តិចតួច​និង​មិន​ញឹកញាប់​គឺវា​គ្មាន​បញ្ហា​នោះទេ​ ក៏ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​ជា​បរិភាគ​ច្រើន​ហើយ​ជាប្រចាំ​ទៀតនោះ ​វាច្បាស់​ជាមាន​បញ្ហា​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សុខភាព​ជាក់​ជា​មិន​ខាន់​ឡើយ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *