ដំ​​​ណឹ​​ង​ល្អ.​.. ​រា​ជរ​ដ្ឋា​​បា​​ល​ភិ​​បា​​​ល ​​​ជួ​​​យឧប​ត្ថ​ម្ភ​ប្រេងសា​​ំ​ងក្នុ​ង​មួ​យលី​​ត្រ​រហូ​​​ត​ដ​ល់​…

ដំ​​​ណឹ​​ង​ល្អ.​.. ​រា​ជរ​ដ្ឋា​​បា​​ល​ភិ​​បា​​​ល ​​​ជួ​​​យឧប​ត្ថ​ម្ភ​ប្រេងសា​​ំ​ងក្នុ​ង​មួ​យលី​​ត្រ​រហូ​​​ត​ដ​ល់​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តី​​ជា​ន់​​ខ្ពស់​ក្រសួ​​ង​ពា​​ណិ​​ជ្ជ​ក​ម្ម​ប្រា​​ប់​​ឱ្យដឹ​​​ង​ថា​ ​កា​​រ​កើ​​​ន​ឡើ​​​ងលើ​​ត​ម្លៃ​​​ប្រេងឥ​ន្ធ​នៈ​នេះ​​ ​​​អា​ស្រ័​យទៅ​លើ​កា​​​រ​កើ​​​ន ​​ឡើ​​ងចុ​ះ​​​នៃ​​​តម្លៃ​ប្រេ​ង​របស់​ទី​ផ្សា​​​រអន្ដ​រជា​​​តិ​​ ​​​ហើ​​យក​ម្ពុ​ជា​​ពឹ​​​​ងផ្អែ​​កពី​​​កា​​រនា​​ំ​ចូ​​លប្រេង ​។

កា​រ​ប​ញ្ជា​​ក់​​បែ​ប​នេះ​​​ដោ​​យ​ ​​សា​​រ​កា​​​រ​កើ​​ន​ឡើ​​​ង​តម្លៃ​​​ល​ក់​ ​​រា​​​យប្រេ​ង​ឥ​ន្ទនៈ ​បា​​នធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​ជា​​ពល​រដ្ឋមា​​នកា​​ររ​អ៊ូ​​​រ​ទា​​ំ​​ ​ដោ​យម​តិ​​​មួ​​យ​ចំ​​នួ​នខ្លះ​​បា​នលើ​កឡើ​​ងថា​​ ​​កា​រឡើ​​​ងថ្លៃ​​នេះ​​​ ​​ធ្វើ​ឱ្យប៉ះ​ពា​ល់​​​ដល់​​ជី​វភា​​ព​ពួ​កគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​ក​ឧ​ត្តម​ ​​​ប៉ែ​​​ន ​​សុ​​​វិ​​ជា​តិ​​​ ​​​អនុ​​រដ្ឋ​លេ​ខា​​ធិ​​កា​​​រ​ ​​និ​ងជា​អ្នកនា​ំ​ពា​​​ក្យ​ក្រ​សួ​​ង​ពា​​ណិ​​ជ្ជ​ក​ម្ម​ ​​បា​​​ន​ប​ង្ហា​​ញមូ​លហេ​តុ​​​ថា​​ ​​កា​​រ​កើ​​​ន​ឡើ​​​ង​នៃ​ត​ម្លៃ​​ប្រេង​ឥន្ធនៈនេះ​​ ​គឺ​​​អា​​ស្រ័​យទៅ​លើ​កា​រ ​​​កើ​​ន​ឡើ​​ងចុ​ះ​នៃ​​​តម្លៃ​​ប្រេង​រ​ប​ស់​​​ទី​​ផ្សា​រ​អ​ន្ដរជា​​តិ​​​ ​ហើ​យ​កម្ពុ​ជា​​ពឹ​​ង​ផ្អែ​កពី​កា​​រនា​ំ​​ចូ​​លប្រេង។

​​
ឯ​កឧ​ត្តម ​​​បា​នប​ញ្ជា​ក់​​​ថា​ ​​​មួ​យរ​យៈ​ពេ​ល​ចុ​​ងក្រោ​​យ​នេះ​​​ ​​ប្រេ​ងកំ​​​ណត់​ផលិ​​​ត​ ​​រប​ស់​​ក្រុ​​​ម​អង្គ​កា​​​រ ​​OP​E​C ​​ដែ​លជា​ក្រុ​ម​ប្រទេស​ផលិ​​តប្រេ​ង ​​បា​នព្យា​​​ករណ៍ត​ម្រូ​​វកា​​រនៅ​​ទា​​ប ​ហើ​​យ​ឥឡូ​​វនេះ​​ ​​តម្រូ​​វ​កា​​​រមា​​ន ​កា​​រកើ​​​ន​ឡើ​​ងខ្ព​ស់​​ ​​ដូ​ច្នេះ​ត​ម្លៃ​​ប្រេង​ស​កល ​​​ក៏វា​មា​​នកា​​រកើ​​ន ​​ឡើ​​ង​ដែ​​រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំ​ឡេ​ង ​​​«​ ​​​កា​​រ​កើ​ន​ឡើ​​ង​ថ្លៃ​​ប្រេ​ង ​​ថ្លែ​​លក់​​​រា​​យប្រេងឥ​ន្ធ​នៈ ​នៅ​​​តា​​មស្ថា​នី​​យ​នៅ​​កម្ពុ​​ជា​​ ​​​មិ​​ន​មែ​​​នជា​​ប្រ​ទេ​ស​ផ​លិ​​តប្រេង ​​​ហើ​យ​ក​ម្ពុ​ជា​ទិ​ញប្រេ​ងពី​​​សិ​ង្ហ​បុ​រី​​ ​និ​​​ងនា​​ំ​​ចូ​​លប្រេង​ពី​ប្រ​ទេស​ជិ​តខា​ង ​ដូ​​ច្នេះ​នៅ​​ ​ពេលដែ​​លថ្លៃ​​ប្រេងអន្ដរជា​​តិ​​ស្ទុ​ះ​​ឡើ​​ង ​​វា​​ធ្វើ​​​ឱ្យជះ​​ឥទ្ធិ​ពល ​​​ដល់​​កា​រ​លក់​​រា​យថ្លៃ​ប្រេង ​ឥន្ធនៈរបស់​​កម្ពុ​​ជា​​​។ ​មិ​ន​មែ​​នរ​ដ្ឋ​មិ​​នគិ​​តគូ​​​រនោ​​ះ​​​ទេ ​​រដ្ឋ​កំ​ពុ​ង ​​តែ​ចា​​ត់​​​វិ​​ធា​​ន​កា​​រជា​ក់​​ស្តែ​​​ង ​​​ធ្វើ​ ​​កា​​​រ​វិ​ភា​​គទៅ​​លើ​​តម្លៃ​ជា​អន្ត​រ ​​ជា​​តិ​ ​​ប្រសិ​ន​បើ​​កា​រនា​ំ​​ចូ​​លថ្លៃ​​ហួ​​​ស​ហេតុ​ក៏យើ​​​ងធ្វើ​កា​រពិ​​ចា​រ​ ​​ណា​​ឡើ​​ង​វិ​​​ញ ​» ​​។

​​
ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ​​ប៉ែ​​ន​ ​​​សុ​​​វិ​​ជា​​​តិ​​​ ​​​ប​ន្ដ​ទៀ​​ងថា​​ ​​​រា​ជរ​ដ្ឋា​​​បា​ល​ភិ​​​បា​​ល​បា​​នធ្វើ​​​កា​​​រ​ទ​ប់​​លំ​​នឹ​​ងនៃ​កំ​​​ណើ​​ននេះ​ ​​​ដោ​​​យរក្សា​​ដ​ដែ​​​ល​នៅ​លើ​​​ត​ម្លៃ​ពន្ធ​ ​​​និ​​ងកា​​​រ​ឧប​ត្ថម្ភ​ធន​នា​នា​​​ ​​ដោ​​យបន្ដឧ​ប​ត្ថ​ម្ភ​ ​​៤​សេនដុ​​ល្លា​រក្នុ​​ង​មួ​យ​លី​​​ត្រ ​​ដើ​​ម្បី​ធ្វើ​យ៉ា​ងណា​កុ​ំ​ឱ្យ​មា​ន​កា​រកើ​​នឡើ​​ងខ្ពស់​​ពេក ​​ដែ​ល​អា​ច​ធ្វើ​​ឱ្យប៉ះ​ពា​ល់​​ ​​​ដ​ល់​​​ជី​​វ​ភា​​ព​រ​បស់​​ប្រជា​​ព​ល ​​​រ​ដ្ឋ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ​​​រំ​​ពឹ​​ង​ទុ​​ក​ថា​​​ ​អ​ង្គកា​​រ ​​​O​P​EC ​​​នឹ​​​ង​ប​ង្កើ​​ន​ផ​លិ​​ត​កម្ម ​​ហើ​​យត​ម្លៃ​​​ប្រេង​អ​ន្ដរ​ជា​​តិ​​ ​​​នឹ​​ងមា​នកា​រធ្លា​​ក់​​​ចុ​ះ​​មក​វិ​ញ។ ​កម្ពុ​ជា​​នឹ​​ងខិ​ត​ខំ​រ​ក្សា​​យ៉ា​​ងណា​​ ​​ឱ្យមា​​​នកា​រនា​​ំ​​ចូ​​លស្ដុ​កប្រេង​ ​សម្រា​​ប់​​ប្រើ​​ប្រា​​ស់​​ក្នុ​ង​ទី​​​ផ្សា​​​រ ​​​ឆ្លើ​​យត​ប​នឹ​​ង​តម្រូ​​​វកា​រ​ ​ឱ្យប្រជា​ព​លរ​ដ្ឋមា​​​នលទ្ធភា​​ពប្រើ​ប្រា​ស់​ ​​ដើ​ម្បី​​បម្រើ​ជី​​វភា​​ពប្រចា​ំ​ថ្ងៃ​​​។

សូ​​មបញ្ជា​​​ក់​​​ថា​​ ​តម្លៃ​​ប្រេ​ង​ ​ឥន្ធ​នៈ​លក់​​រា​​យ​តា​​​មស្ថា​​នី​​​យ​ ​ដោ​​យ​សា​​ំ​ង​ស៊ុ​ប​ពែ​​រ ​​ត​ម្លៃ​ ​​៤​,៨៥០​រៀ​លក្នុ​​​ង១លី​​​ត្រ, ​​​សា​​ំ​ង​ធម្ម​តា​​ ​ត​ម្លៃ​​​ ​៤,៣០០ ​​​រៀ​លក្នុ​​ង​១លី​​ត្រ​ ​និ​​​ងប្រេង ​​ម៉ា​​ស៊ូ​​ត ​តម្លៃ​​ដល់​​៤,​០០​០ ​​រៀ​​លក្នុ​ង១លី​​​ត្រ ​៕​​ ​​ប្រភព៖ ​​ក្រសួ​ងព័ត៌មា​ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *