សូមជួយគាំទ្រផង បងប្អូន!! រឿន ណាត ​បង្ហាញឈុត​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​

បវរ​កញ្ញាឯក​ចក្រវាល​កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៨​ កញ្ញា រឿន ណាត ថ្មីៗ​នេះ​ត្រូវ​បាន​មហាជន​ជាច្រើន​មើលឃើញថា ​នាង​តែង​រំលេច​ខ្លួន​ជាមួយ​កា​រសម្ញែង​ភាព​សិច​ស៊ី​បន្តបន្ទាប់​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​រូបភាព​នោះ​កន្លងមក​ត្រូវបាន​មហាជន​និង​អ្នក​គាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​បង្ហាញ​ការមិន​ពេញចិត្ត​រហូត​មានការ​រិះគន់​មិន​សំចៃ​មាត់​លើ​តារា​ស្រី រឿន ណាត។​ ប៉ុន្តែ​ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ​ សាមីខ្លួន​ហាក់​គ្មាន​ប្រតិកម្ម​អ្វី​ឡើយ​ដោយ​ផ្ទុយទៅវិញ​ ដើម្បី​បន្សាប​រឿង​នេះ​កញ្ញា រឿន ណាត ក៏​ស្រាប់តែ​ប្រែខ្លួន​មក​ស្លៀកពាក់​ឈុត​បែបនេះ​វិញ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ឃើញថា ​ឈុត​សំលៀកបំពាក់​ដែល​បវរ​កញ្ញាឯក​ចក្រ​វាល​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៨ ​កញ្ញា រឿន ណាត យកទៅ​គ្រង​នោះ​ គឺ​មាន​រំលេច​ឡើង​នូវ​រូប​ទង់ជាតិ​របស់​ខ្មែរ​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​ប្លែក​ភ្នែក​សរសើរ​គ្រប់គ្នា​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​សូម​ជម្រាប​ដែរ​ថា​តារា​ស្រី​កញ្ញា រឿន ណាត មួយរយៈនេះ​នាង​ហាក់​លេចធ្លោ​ខ្លាំង​លើ​រូប​សម្ផស្ស​ដ៏​ស្រស់​សោភា​។​ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​បវរកញ្ញា​រូប​នេះ​ ក៏​ផ្តើម​ក្លាហាន​ហ៊ាន​ទម្លាយ​នូវ​រូបភាព​សិច​ស៊ី​រាង​ស្រ​ឡូ​ន​សម្ញែង​ភ្នែក​មហាជន​ឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍​លើ​នាង​គ្រប់គ្នា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រភព៖ កម្ពុជាថ្មី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *