មិនសរសើរមិនបាន! បុរសជាប្ដីសុខចិត្តឲ្យប្រពន្ធអង្គុយពីលើនៅពេលរង់ចាំពិនិត្យផ្ទៃពោះ (មានវីដេអូ)

ចិន៖ បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានទទួលការស្ងើចសរសើរពីសំណាក់អ្នកលេងអ៊ីនធឺណេតក្រោយពីគាត់បានយកខ្លួនគាត់ធ្វើជាកៅអីនៅពេលភរិយារបស់គាត់កំពុងរង់ចាំពិនិត្យផ្ទៃពោះ។ វីដេអូមួយថតបានដោយកាំមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងកំឡុងពេលបុរសម្នាក់នោះជូនភរិយារបស់គាត់មកពិនិត្យផ្ទៃពោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ដោយហេតុតែខ្លាចប្រពន្ធរង់ចាំយូរ និងចុកជើង បុរសជាប្តីក៏ទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយចុះ ហើយឲ្យប្រពន្ធអង្គុយពីលើខ្នងរបស់គាត់។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ នៅតែមានមតិរិះគន់លើទង្វើរបស់គាត់ដែរ ហើយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាពួកគាត់គួរតែទៅអង្គុយរង់ចាំនៅជួរកៅអីក្បែរកន្លែងតម្រង់ជួរវិញជាសជាងមកលំបាកទាំងពីរនាក់ដូច្នេះ៕

ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *