សូមជួយគំាទ្រ!បន្លែ ធម្មជាតិ ពិត ៗ ផលិតលើផ្ទៃដី ១២ហិតាខេត្តព្រៃវែង

ម្ហូបអាហារ បន្លែ ផ្លែឈើ ពិតជា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ចំពោះ​សុខភាព​មនុស្ស សត្វ​គ្រប់​រូប ។ប្រសិនជាបន្លែផ្លែឈើទំាងនោះត្រូវបានដំាដោយប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិវានឹងធ្វើអោយអ្នកទទួលទានមានសុខភាពល្អ។


ថ្មីនេះតាមរយះហ្វេសប៊ុក ឃុំ គោកគង់លិច បានបង្ហោះសារនិងរូបភាពបន្លែធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រៃវេែងដែលត្រូវបានដំាដោយបងប្អូនប្រជាកសិករខ្មែររបស់យើង។ពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិក្នុងការដំា។ខាងក្រោមនេះជាសារដែលគាត់បានបង្ហោះចែកចាយ៖


បន្លែ ធម្មជាតិ ពឹត ៗ ផលិតលើផ្ទៃដី 12ហិតា ដោយកសិករភូមិ អ្នកតាជយ័ ត្រពាំងប្រស្រែលិច នឹង ភូមិត្រពាំងប្រស្រែកើត ឃុំគោកគង់លិថស្រុក កញ្ជ្រៀច ខេត្ត ព្រៃវែង ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *