គាំទ្រទេ បងប្អូន!! បុរសម្នាក់ ប្រកាសថានឹងលក់ផ្ទះ បង្កើតរោងចក្រទឹកស្វាយ

ដោយមើលឃើញទុក្ខលំបាករបស់កសិករខ្មែរ ក្រោយមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Kha Na បានបញ្ជាក់យ៉ាងអស់សង្ឃឹមថា: ខាតច្រើនណាស់លោកអើយ ថោកជាអាច៍ទៀត អោយតែជារបស់ខ្មែរ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ដោយបានឃើញរូបថត និងសារខាងលើរួចស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់មានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Kosal Huy បានប្រកាស់ខ្លាំងៗថា: អោយតែបាន10K Like ខ្ញុំសុខ

ចិត្តលក់ផ្ទះបង្កើតរោងចក្រទឹកស្វាយ ជួយទិញពួកគាត់បានមួយចំណែកតែបើគ្មានមនុស្សចង់គាំទ្រផលិតផលខ្មែរទេ ទោះខ្ញុំមានលុយរាប់កោដធ្វើវាក៏មិនអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដែរ។ សង្ឃឹមថាបុរសដែលមានចិត្តមេត្តាខាងលើនឹងគោរពសន្យា និងជួយដល់កសិករខ្មែរ បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលផងចុះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *