មិនគួរសោះ! ក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ក៏ជាតួល្ខោនបាសាក់ បែរជាស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះ

យោងតាមប្រភពគណនីមួយឈ្មោះ Sunheng Sovann បានបង្ហោះសារយ៉ាងកំសត់ថា “ប្អូនស្រីប្អូនគេងអោយលុងលក់ចុះណាបងស្រណោះប្អូនកាលនៅរៀនណាស់ ពេលបងធ្វើម្ហូបបងយកទៅអោយប្អូនជាមួយសូនីហើយប្អូនបានអរគុណបង តែឥឡូវមិនដូចមុនទេ យ៉ាឌីប្អូនស្រី Rip” គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្មេងស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ បានស្លា ប់ដោយសារេជំងឺគ្រុនឈាម៕ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *