ភ្ញាក់ព្រឺត!! បុរសម្នាក់ដើរចូលកំសាន្តក្នុងព្រៃឃើញក្រហមៗក្នុងសំបុកធំមួយ ឆ្ងល់ពេកចូលវែកមើល ឃើញសុទ្ធតែ…

បរទេស៖ មានរឿងរ៉ារ៉ាវចំឡែកមួយយ៉ាងណាមិញ ពិតណាស់វាដូចជារឿងភាគបុរាណចិនដែលអ្នកទំាងអស់គ្នាឆ្លាប់ទស្សនានាកន្លងមក ។ នាពេល​បច្ចុប្បន្ន អ្នកទេសចណ៏ភាគច្រើន បានប្តូរគំនិត នៃការដើរកម្សាន្ត តាមព្រៃព្រឹក្សាលតា​វល្លិ រឺក៏​​​ឡើង​​ភ្នំ។

អ្នកទេសចរណ៏ចិនម្នាក់បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមព្រៃភ្នំក៏បានជួបប្រទេះសំបុកមួយរៀងចម្លែកៗ​ដែលកន្លង​​មកយើងមិនដែរបានឃើញ។ មុនដំបូងគាត់គិតថា វាជាសំបុកសត្វ ព្រោះវាមានរាងដូចសំបុក​សត្ដដែលគាត់ឆ្លាប់ឃើញកាលពីមុន ប៉ន្តែខុសពីការគិតរបស់

គាត់វាមិនមែនជាសំបុកសត្វទេវាជាសំបុកគឺ​​​ដែលមានសុទ្ធតែផ្លែឈើព្រៃចម្លែកៗដែលគាត់មិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុន។គាត់ក៏បានថតបង្ហោះចូលក្នុងបណ្តាលទំនាក់ទំនងសង្គម ដើម្បីសួរ​មិត្តភក្ក័របស់គាត់ ប៉ន្តែគ្មានអ្នកស្គាល់ទេ។ចុះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលឆ្លាប់ចូលក្នុងព្រៃធ្លាប់ឃើញអត់ ?បើឆ្លាប់ឃើញមេត្តាជួយប្រាប់ផង….

Leave a Reply

Your email address will not be published.