អាសូរណាស់! ទិដ្ឋភាពនៃការ បូជា ស ពរបស់តារាកំប្លែង KOM CHAUNCHEUN មើលទៅឯការបំផុត ដោយសារ…(មានវីដេអូ)

រឿងដ៏គួរឲ្យសែនសោកស្តាយមួយ ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ តារាកំប្លែងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសថៃ លោក Kom Chauncheun បានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ១៩ បន្ទាប់ពីលោកបានចូលទៅសម្រាកព្យាបាលមួយរយ:រួចមក។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីទទួលបាននូវដំណឹងមរណភាព ដ៏សែនក្រៀមក្រំនេះ ធ្វើអោយ អ្នកសិល្បៈរួមអាជីព ជាច្រើនព្រមទាំងនេះ គាទ្រ មានការស្លុ ត ចិ ត្ត និងសោកស្តាយជាខ្លាំង ចំពោះដំណឹងនេះ ។

ហើយ ខាងក្រោមនេះ ជាទិដ្ឋភាព បុណ្យស ព របស់លោក Kom Chauncheun មើល ទៅពិតជា អាសូរ ខ្លាំងណាស់៕ (han lay)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *