ជួយចែកគ្នាដឹងស្គាល់ផង!! ព្យាបាលបូសដោះ ផ្សះដំបៅ ព្យាបាលរាគមួល ប្ញសដូងបាត

* ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ សម្បក គ្រាប់ ឬស
* វិធីប្រើៈ

– សំបក៖ រសជាតិសំបកមានរសជាតិល្វីងចត់ យកដាំទឹកផឹកព្យាបាលកបនឹងជម្ងឺ រាគ រាគមួល យកស្ងួត ២០-៣០ ក្រាម ដាំផឹកក្នុងមួយថ្ងៃ។ អាំងសំបកវាបុករោយលើដំបៅដើម្បីឲ្យវាផ្សះ។

– ពកដើមៈ ដាំផឹកព្យាបាលព្រូន រោគស្បែក ដាំឆ្ពង់ដាក់ខាងក្រោមឱ្យប្ញសដូងរួញបាត់ ។

– ឬស យកដាំទឹកផឹកព្យាបាលបូសដោះ ២០-៣០ ក្រាម ដាំផឹកក្នុងមួយថ្ងៃ។

– គ្រាប់ៈ ដុសជាមួយទឹកយកខាប់ៗបិតបូស រោគសើស្បែក ។

វិធីប្រើ និងកម្រិតប្រើៈ ដាំទឹកផឹកពី ២០-៣០ ក្រាម ដាំផឹកក្នុងមួយថ្ងៃ។

ឯកសារយោង៖ អង្គការពោកាវ និងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របុរាណ្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលសូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។
☞☞☞ សូមរក្សារនូវទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុង នូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទរបស់ខ្ញុំទៅចែកចាយបន្ត។

Leave a Reply

Your email address will not be published.