សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! សត្វកញ្ចែខ្យាដំរីប្រភេទនេះ ប្រមោយរបស់វាមានពិសខ្លាំងណាស់

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាដកជាធ្លាប់បានស្គាល់សត្វកញ្ចែជាច្រើនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននឹងវាទេ ។
ថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងារយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកញ្ចែខ្យាដំរីដែលមានពិសខ្លាំងណាស់នៅប្រមោយរបស់វា។

ក្នុងចំណោម​សត្វល្អិត ​​មាន​តែ ៣​ប្រភេទ​ប៉ុណ្ណោះ ​ដែល​អាច​បង្គរ​គ្រោះថ្នាក់​បាន​ ។​ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ​ មាន​សត្វល្អិត​មួយ​ប្រភេទ ដែលមាន​ឈ្មោះ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ថា Onychocerusalbitarsis​ ឬ​ ហៅថា សត្វ​ក​ញ្ចែខ្យាដំរី គឺជា​សត្វល្អិត​ ដែល​ទើប​រកឃើញ​មាននៅ​សល់ ដោយ​ប្រមោយ​របស់​វា​មាន​ផ្ទុក ​និង ​ប​ញ្ជេ​ញ​ជាតិពុល​ខ្លាំង​ ។

សត្វល្អិត​មួយ​នេះ ​ត្រូវបាន​អ្នកជំនាញ​ជាច្រើន​រកឃើញថា វា​ពិត​ជាមាន​សារធាតុពុល និង ពិស​ចុក​ខ្លាំងណាស់​ ប្រសិនបើ​ត្រូវ​វា​ទិច​នឹង​ប្រមោយរបស់វានោះ​ទៅលើមនុស្ស ​។ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសត្វនេះផង។ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពរបស់សត្វកញ្ចែខ្យាដំរីនោះ។
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *