អាណិតស្ទើរខ្លោចចិត្ត! កូនស្រីចេញពីរៀនដើរហាលភ្លៀង ជួយរើសអេតចាយម្តាយ ហើយយកភ្លើងតាមផ្លូវបំភ្លឺសម្រាប់ធ្វើលំហាត់សាលា ឃើញហើយសង្វេគចិត្តខ្លាំង

រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកកំពុងតែល្បីពាសពេញក្នុងបណ្តាញសង្គម ឃើញហើយខ្លាចចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយក្មេងស្រីម្នាក់មានការតស៊ូជីវិតជាមួយម្តាយមែនទែន គ្រាន់តែចេញពីរៀនភ្លាម មកជួយរើសអេតចាយម្តាយ ដែលកំពុងតែមានជីវភាពក្រលំបាក រហូតទទួលបានការសរសើរ និងអាណិតពីមហាជន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Mss Vatey បានបង្ហោះរូបភាព និងអត្ថន័យយ៉ាងរំជួលចិត្តថា៖ « អានិតខ្លោចចិត្ត កូនស្រី ចេញពីរៀនដើរហាលភ្លៀង រើសអេតចាយជាមួយម្តាយ សំដី ចរិក ល្អណាស់កូននឹង ពេលខ្លះ ម្តាយដើរហត់ អង្គុយមុខម៉ាតគេ បញ្ចុកបាយកូន កូនកត់អក្សរ មីងសង្ឃឹមថា តិចទៀត ក្មួយ នឹងល្អប្រសើរជាងនេះ មីងអាយុច្រើន មីងមិនដែលស្គាល់លំបាកដូចក្មួយ តែមីងយល់អារម្មណ៍ក្មួយអានិតក្មួយ មីងគ្មានអីអោយក្មួយ មីងអោយអាវ មីងមួយឆុត មីងសង្ឃឹមថា ជីវិតក្មួយនឹងប្រែប្រួលនៅថ្ងៃណាមួយ ណាក្មួយស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រាល់ដងអោយទឹកដោះគោ នឹងលុយ មួយម៉ឺន 2ម៉ឺន ថ្ងៃនេះអោយ អាវ1 ឆុតដើរញញឹមជាប់ គ្នានិយាយ អរគុណមីង ខ្ញុំស្រលាញ់ណាស់ ព្រោះខ្ញុំអត់មានអាវល្អ ដើរកាត់ហាងមីង ធ្វើអោយមីងយំរាល់ថ្ងៃ ស្នើនេះកូនគេផ្សេងប្រហែល គេងបាត់ហើយ តែក្មួយ នៅដើររើសអេតចាយ នៅឡើយ យកមេឃធ្វើដំបូល ក្រោមមេឃតែមួយ វាសនាខុសគ្នា អ្វីក៏ដោយរៀនមើលគំរូ អ្នកក្រោមខ្លះ. មីងជួយក្មួយបានល្មម វាមិនច្រើន មីងជួយក្មួយតាមសម្ថភាពមីង ព្រោះមីងក៏មិនមែនអ្នកមាន អ្វីដែលសំខាន់ក្មយមានទឹកចិត្តខ្លាំង នឹងខំរៀន My ក្តីសុខ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ក្រោយពីបានឃើញបែបនេះ ពិតជាអាណិតរំជួលចិត្តមែនទែននូវការតស៊ូរបស់ប្អូនស្រី និងម្តាយ ហើយក៏សង្ឃឹមថាប្អូនស្រីនឹងមានអនាគតល្អជាងនេះ និងមានអ្នកអាណិតមេត្តាជួយប្អូន និងម្តាយរួចផុតពីការលំបាកនេះផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.