កង្កែបចិត្តយក្ស សំងំក្រោមទឹក…លេបទា១ក្បាលយ៉ាងធំ (មានវីដេអូ)

ស ត្វនិងបក្សីមួយចំនួនទៀតភាគច្រើននិយមចូលចិត្តលេងនូវទឹកបឹងរឺទឹ កព្រែកជាដើមដើម្បីកំសាន្តស ប្បាយផងនិងបន្ថយនូវក ម្តៅរ បស់ខ្លួនវាខ្លះផង។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សត្វកង្កែបក៏ជាស ត្វដែលចូលចិត្តទឹកនិងយកប្រភពទឹកជាត្រីមុខ ក្នុងការរ ស់នៅនិងបន្សាំខ្លួ នដើម្បីរ ស់នៅលើផែនដីមួយនេះ។ ជាធម្មតាបើតាមការមើលរូបភាពនិងចំណងជើងខាងលើនេះ​ ប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាមិនជឿទេខណៈមិនដែលនឹងកើតមានច្រើននោះទេសម្រាប់រឿងហេ តុបែបនេះ។

ក្នុងនោះ ជនបរទេសមួយក្រុមបានប្រទះឃើញ ស ត្វក ង្កែបច ម្លែកមួយព្យាយាមចា ប់ទាធ្វើជាចំណី ដោយទានោះបានត្រូវកង្កែបវាលេ បត្រឹមក្បា លបា ត់ទៅហើយ បើសិនជាពុំមានម នុស្សជួ យទេប្រហែលជាទានោះថ ប់ដង្ហើ មស្លា ប់ទៅហើយ៕ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖

ទ ស្សនាវីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *