ឮសម្លេងចម្លែកនៅក្បែរផ្ទះ ចេះតែឆ្ងល់ ដល់ពេលគាស់មើល ឃើញហើយស្លុតចិត្តជាខ្លាំង (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ដោយមានការចែករំលែកវីដេអូមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំពោះការគាស់បំពង់លូតូចមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមានសម្លេងចេញមកពីខាងក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។

មុនឈានដល់គាស់លូតូចនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្ងៃមួយអ្នកផ្ទះនោះបានដើរទៅផ្នែកខាងក្រោយផ្ទះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏បានលឺសម្លេងចម្លែ-កមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញមកពីខាងក្នុង។ ដំបូងអ្នកផ្ទះដូចជារាងភ័-យបន្ទិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏សម្រេចចិត្តគា-ស់មើលក៏បានប្រទះឃើញរឿងស្មានមិនដល់មួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដោយបានប្រទះឃើញកូនពពែតូចមួយក្បាល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដ៏គួរអោយស្រលាញ់មួយបានជាប់នៅក្នុងលូដែកនេាះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ក្រោយពីបានយកឧបករណផ្សេងៗមកគាស់ជួយសត្វនេះបានសម្រេចម្ចាស់ផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

សូមមើលវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *