ចែកគ្នាដឹងផង! ហាមអង្គុយដាក់ជើងលើតាបឡូឡាន ប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ ដោយសារតែទម្លាប់បែបនេះ…(មានវីដេអូ)

ពេលខ្លះយើងឧស្សាហ៍សង្កេតឃើញមនុស្សមួយចំនួនរាល់ពេលធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តជាមួយតៃកុងតែងតែអង្គុយដាក់ជើងនៅលើតាបឡូឡាន ដោយមិនបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ និងផលប៉ះពាល់នៃទម្លាប់បែបនេះឡើយ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្សែវីដេអូនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងពីគ្រោះថ្នាក់ សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដាក់ជើងលើតាបឡូឡានបែបនេះ ដើម្បីដឹងថា ពេលរថយន្តជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ តើអ្នកមានទម្លាប់ដាក់ជើងបែបនេះរងគ្រោះថ្នាក់កំរិតណា?

ចង់ដឹងថា ការធ្វើតេស្តនោះយ៉ាងណា? ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *