ខ្យងស្នូកដែកចម្លែកធន់កំ ដៅជិត១ពាន់អង្សាសេ…អ្នកខ្លះថាវាជាខ្យងអេ លៀន (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា សត្វខ្យងជាសត្វដែលចូលចិត្តរស់នៅក្នុងកន្លែងដែលមានសភាពសើមៗនិងត្រជាក់ ជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅឯតំបន់ស្រុកស្រែចំការយើងច្បាស់ជាបានជ្រាបនិងស្គាល់ជាក់ច្បាស់ជាពុំខានឡើយអំពីស ត្វប្រភេទនេះ។ យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះមានការភ្ញា ក់ផ្អើលក៏ដូចជាចា ប់អារម្មណ៍នឹងសត្វខ្យងម្យ៉ាង ដែលមានរូបរាងខុសប្លែកពីគេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាខ្យងដែលមានសភាពរឹងមាំ ស្វាហាប់ដូចជាខ្យងយន្តយ៉ាងអញ្ចឹង ខណៈអ្នកដែលអ្នកខ្លះបានចំ អកបែបលេងសើចថា វាជាខ្យងអេ លៀន។​ មិនដូច្នោះនោះឡើយ​ សត្វខ្យងមួយប្រភេ ទនេះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ក៏ដូចជាអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញវារស់នៅតំបន់ភ្នំភ្លើ ង ហើយសំបករបស់វាត្រូវបានផ្សំឡើងពីជាតិដែក(iron)​ ហើយលក្ខណៈកាន់តែពិសេសជាងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅទៀតនោះ វាអាចទ្រាំទ្រកំ ដៅ រហូតដល់750អង្សាសេឯណោះ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ បើយើងឧទាហរណ៍ថាបើចង់ចំអិនវា យើងត្រូវការកំដៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏លើសពី៧៥០ ទៅ ១០០០ អង្សារសេឡើងទៅទើបបាន៕ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមបញ្ចេញមតិតាមរយះខំមិន និងសូមអ ញ្ជើញទ ស្សនាវីដេអូដូចនៅខាងក្រោមនេះដូចតទៅ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ ស្សនាវី ដេអូ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.