សូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ! លោកយាយ អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ កើ ត កូ វី ដ នៅកំពង់ធំ បានជា សះ ស្បើ យ ហើយ

ដូចពាក្យចាស់បុរាណ តែងពោលតៗគ្នាថា ក្រោយភ្លៀងមេឃគង់តែនឹង ស្រ ឡះ ពេលនេះលោកយាយអាយុ ៧៥ ឆ្នាំ ដែលត្រូវបាន រ ក ឃើ ញ កើ ត ជំ ងឺ កូ វី ដ -១៩ បានទទួលការព្យាបាល ជា សះ ស្បើ យ ធ ម្ម តា វិញហើយ ។

យោងតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពី អនុគណៈកម្មការ ស្រា វ ជ្រា វ ជំ ងឺ កូ វី ដ -១៩ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បានឱ្យដឹងថា លោកយាយ អាយុ ៧៥ ឆ្នាំ មកពី ភូមិគិរីអណ្តែត ឃុំទ្រៀល ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ បា ន ជា សះ ស្បើ យ ពី ជំ ងឺ កូ វី ដ -១៩ ហើយ ។ ប ច្ចុ ប្ប ន្ន លោកយាយត្រូវបាន អ នុ ញ្ញា ត​ ឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃនេះ ហើយ ប ន្ត ទៅ ច ត្តា ឡី ស័ ក ១៤ ថ្ងៃទៀត នៅស្រុកកំណើតរបស់ លោកយាយ ។

ជុំវិញ ក រ ណី នេះ មហាជនពិតជាអរគុណដល់លោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យខេត្ត ក្រុម RRT និង ក្រុមជួរមុខនៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តទាំងអស់ ដែលបានយក ចិ ត្ត ទុ កដា ក់ រួ ប រួ ម ក ម្លាំងគ្នាជួ យ ស ង្រ្គោះ អ្ន ក ជំ ងឺ កូ វី ដ -១៩ បាន ជា សះ ស្បើ យ ប ន្ត ប ន្ទា ប់ ៕

ប្រភព : អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩

   
https://t.me/TVKlocal/816

Leave a Reply

Your email address will not be published.