ភ័យប៉ះសក់! ក្មេងស្ទាវប្រុសស្រីមួយក្រុមទៅកម្សាន្តជនបទព្រៃភ្នំ ស្រាប់តែឃើញ…

បរទេស៖ ស្ទើរមិនជឿ ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមរូបភាពមួយដែលគេបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមយូធូបផ្អើលអស់អ្នកទស្សនា នាំអោយម្នាក់ៗសង្ស័យថាជាអ្វីអោយពិតប្រាកដ ដោយយុវជនមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមមានប្រុសមានស្រី នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មួយកន្លងទៅពួកគេបាននាំគ្នាចុះទៅលេងកម្សាន្តតាមទីជនបទដើម្បីស្រូបយកយល់អាកាសបរិសុទ្ធ នៃទេសភាពព្រៃភ្នំ ។ ស្រាប់តែមនុស្ស ច ម្លែ ក នោះ ជាអ្វីឲ្យបា្រកទេគ្រាន់តែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រុមយុវជនទាំងនោះដាក់ការសង្ស័យថា ជាពួកមនុស្ សភ ព ផ្កាយ ។

បែបនេះក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្រាវជ្រាវបន្ត ហើយវាក៏ជាហេតុការណ៍មួយដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនលាននាក់ចាប់អារម្មណ៍៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *