តារាចម្រៀង នាយ ចឺម និងក្រុមគ្រួសារ ត្រូវបានគ្រូពេទ្យបញ្ជូនមកធ្វើចត្តាឡីស័ក និងធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩!

តាមរយៈទំព័រហ្វេសបុក “សិល្បករកម្ពុជា” បានឲ្យដឹងថា នាយ ចឺម និងក្រុមគ្រួសារ ត្រូវបានគ្រូពេទ្យ ចុះមកយកសំ ណា ក ធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះមកយកសំណាក របស់ នាយ ចឺម តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម សាន់ដេ និង ក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគ កូវីដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពព័ត៌ បានឱ្យដឹងថា នាយចឺម មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយ​ នាង​ អ៊ីត ដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទើបនៅរសៀលនេះ ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបញ្ជូននាយចឺមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារមកធ្វើចត្តាឡីស័ក និងធ្វើតេស្តវីវុសកូវីដ-១៩តែម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published.