គន្លឹះងាយៗ រក្សាបង្គាឱ្យនៅតែស្រស់បានយូរ អាចទុករហូតបានដល់១ឆ្នាំ!

ពេលនេះអាចញ៉ាំបង្គាបានស្រស់រហូត!  គន្លឹះងាយៗ ដើម្បីរក្សាបង្គាឱ្យនៅតែស្រស់បានយូរ អាចទុករហូតបានដល់១ឆ្នាំ!

ថ្ងៃនេះ សូមណែនាំគន្លីះងាយៗបំផុត ដែលបងប្អូនមិនទាន់បានដឹងអំពីវិធីរក្សាបង្គាឱ្យនៅតែស្រស់បានយូរ អាចទុករហូតបានដល់១ឆ្នាំ! បង្គាបងប្អូននៅតែស្រស់ អាចយកមកទទួលទានបានយ៉ាងឆ្ញាញ់ពិសា!
រូបមន្តគឺ៖

-លាងទឹកបង្គាឱ្យស្អាតល្អ (លាងបានកាន់តែស្អាត រក្សាទុកបានកាន់តែយូរ)

-បែងចែកបង្គាតាមទំហំ

-ដាក់បង្គាចូលក្នុងដប កុំដាក់ណែនពេក

– រួចដាក់ទឹកចូលដប ហើយគ្របគម្រប

-សរសេរស្លាកបិទពីលើតាមទំហំបង្គាតូច ធំ ឬល្មម ដើម្បីជាកំណត់ចំណាំ  ហើយដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកជាការស្រេច។

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *