នេះជាសម្រស់កូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងឈុតប្រពៃណី និងឈុតរបាំខ្មែរ!

សមសួនណាស់! នេះជាសម្រស់កូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្នុងឈុតប្រពៃណី និងឈុតរបាំខ្មែរ ….ពិតណាស់ កូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម សព្វថ្ងៃនៅតែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរបានល្អមិនឲ្យសាបសូន្យឡើយ ខាងក្រោមនេះគឺភាពស្រស់ល្អឆើតរបស់យុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាមួយសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាតិក្នុងពិធិបុណ្យប្រពៃណីជាតិ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រោយពីឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ដែលបានបង្ហោះដោយផេកហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា«ក្រុមរក្សាវប្បធម៌​ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម»ធ្វើឲ្យប្​រជាជនខ្មែរមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំង ហើយថែមទាំងឲ្យជួយថែរក្យាប្រពៃណីដូនតាយើងកុំឲ្យសាបសូន្យ៕
ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

ក្រោយពីឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះ ដែលបានបង្ហោះដោយផេកហ្វេសប៊ុក

Leave a Reply

Your email address will not be published.