ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏លោកតាម្នាក់ ច្រៀងបទ ពឺតៗ ឡើងផ្អើលឆាក….(មានវីដេអូ)

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពវិដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានធ្វើការចែករំលែកតៗគ្នានូវវីដេអូរបស់លោកតាម្នាក់ មានឈ្មោះថា ឡុង ធី អាចច្រៀងបទចម្រៀងសម័យបានយ៉ាងពីរោះ មិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាញ់យុវវ័យប៉ុន្មាននោះទេ ។

ជាក់ស្តែងវីដេអូប្រមាណជា ៩ នាទី របស់លោកតាខាងលើ ដែលកំពុងល្បីលើហ្វេសប៊ុកនោះ លោកតា បានបកស្រាយនូវបទចម្រៀងយុវវ័យថ្មីៗចំនួន ៣ បទជាប់ៗគ្នា ដែលក្នុង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នោះរួមមានបទ «ពឺតៗ» ច្រៀងយ៉ាងឡូយផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏មិនធម្មតា៕

ប្រភព៖ ហ៊្វេសបុក
តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាឡូយយ៉ាងណានោះ
សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published.