តើអ្នកត្រូវការរយៈពេលគេងប៉ុន្មានម៉ោងដើម្បីទទួលបានដំណេកគ្រប់គ្រាន់?

ដំណេកគឺជារឿងសំខាន់ ការគេងបានគ្រប់គ្រាន់រមែងធ្វើអោយសុខភាព និងរាងកាយរឹងមាំ! ដូច្នេះ​ តើអ្នកត្រូវការគេងប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទើបគ្រប់គ្រាន់?
-ក្មេងអាយុក្រោម 1ឆ្នាំ៖ 12-15 ម៉ោង
-ក្មេងក្រោមអាយុ 3ឆ្នាំ៖ 11-14 ម៉ោង

-ក្មេងមតេយ្យសសាលា (3-5 ឆ្នាំ) ៖ 10-13​ ម៉ោង
-ក្មេងសិស្សសាលាបឋម (6-12ឆ្នាំ) ៖ 9-11 ម៉ោង

-ក្មេងជំទង់ (13-19 ឆ្នាំ) ៖ 8.5-9.5 ម៉ោង
-មនុស្សពេញវ័យ (>20ឆ្នាំ) ៖ 7-9 ម៉ោង

-ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ 3ខែដំបូង៖ ត្រូវការប្រហែល 3ម៉ោងបន្ថែម។
អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ប្រភពពី លោកពូ អ៊ាង សុផល្លែត

Leave a Reply

Your email address will not be published.