សូមប្រយ័ត្ន! របៀបមើលមនុស្សកំហូចលួច បង្កប់កាមេរ៉ាក្នុងបន្ទប់ដែលអ្នកនៅ

តើលោកអ្នកអាច ដឹងឬអត់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មាននរណាម្នាក់បាន បង្កប់ទុកកាមេរ៉ានៅក្នុង បន្ទប់សំងាត់របស់អ្នក?

នៅពេលនេះ ខ្មែរឡូតសូមចែករំលែកនៅ វិធីសាស្រ្ដខ្លះៗដើម្បី ឲ្យយល់ដឹងថាមាន នរណាម្នាក់បានលាក់កាមេរ៉ា នៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់ខោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាវ ឬនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ឬក៏នៅកនែ្លងណាមួយ ដែលមិនមែនជាផ្ទះរបស់លោកអ្នក។ របស់ទាំងនោះអាច បង្កប់នៅក្នុងបំពង់ស្រូបផ្សែងចេញ ផ្ទាំងគំនូរ នាឡិកា។ល។ ប្រិយមិត្ដទាំងអស់គ្នា អាចធ្វើការពិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សោធន៍ដោយ៖

យកទូរស័ព្ទដៃរបស់លោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កអ្នក មកធ្វើការទូរស័ព្ទទៅនរណាម្នាក់ ប្រសិនជាលោកអ្នកអាច ធ្វើការហៅចេញមានន័យថា នៅក្នុងបន្ទប់នោះមិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នមានកាមេរ៉ានោះទេ​ តែបើសិនជាមិនអាចហៅចេញវិញ នោះប្រាកដជាមាននរណាម្នាក់ បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង្កប់កាមេរ៉ាទុកហើយ។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថែមទៀតនោះ លោកអ្នកប្រហែលជា មិនធ្លាប់គិតថា​កញ្ចក់ដែលលោក អ្នកកំពុងតែឆ្លុះនៅក្នុង បន្ទប់ទឹក ឬគេង កំពុងតែមើលអ្នកវិញនោះទេ ព្រោះកញ្ចក់នោះមានមុខពីរ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការពិសោធន៍ដោយ ប្រើដៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់អ្នកទៅដាក់ ឆ្លុះនឹងកញ្ចក់នោះ ប្រសិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជារូបភាពនៃដៃរបស់អ្នក ញែកចេញពីគ្នា​មានន័យថា នោះជាកញ្ចក់ពិតហើយ។

សូមសាកល្បងធ្វើរបៀបនេះ នោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកអ្នកនឹងដឹងប្រាកដថា មានអ្នកបង្កប់កាមេរ៉ា ឬ កញ្ចក់មានមុខពីរឬអត់៕

ប្រភព cambo-fresh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *