បំបាត់ឈឺបំពង់កតាមបែបធម្មជាតិ ប្រើពេលត្រឹម ៤ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ!

មាន​មូលហេតុ​ច្រើនណាស់​ដែល​បណ្ដាលឱ្យ​ឈឺ​ក​ក្នុងនោះ​រួមមាន​ឆ្លង​មេរោគ ឆ្លង​បាក់តេរី ឬ​បញ្ហា​សុខភាព​ផ្សេងៗ​។ ការឆ្លង​មេរោគ​ក្នុង​ផ្លូវដង្ហើម​នៅលើ​បំពង់ក គឺជា​លទ្ធផល​នៃ​ជំងឺ​ផ្ដាសាយ ឬ គ្រុន​ជាដើម​។ បញ្ហា​នេះ​មិនមែនជា​ការដែល​ត្រូវ​បារម្ភ​ខ្លាំង​នោះទេ ប៉ុន្ដែ​វា​នឹង​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ប្រសិន​មិន​ព្យាបាល​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​* វិធីសាស្ត្រ​ទីមួយ ៖ ទឹកក្រូច​ឆ្មា ទឹក​ក្ដៅ​មួយ​កែវ និង​ទឹកឃ្មុំ មួយ​ស្លាបព្រា​កាហ្វេ​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​* វិធីសាស្ត្រ​ទី​ពីរ ៖ លាយ​ទឹក​ក្រូចឆ្មា អំបិល​មួយ​ចឹប និង​ទឹកឃ្មុំ បន្ទាប់មក​យក​សំឡី​ជ្រលក់​ក្នុង​ទឹក​នោះ​ហើយ​រុំ​ម្រាមដៃ និង​យក​ម្រាមដៃ​ម៉ាស្សា​ក​ថ្នមៗ​។ រូបមន្ត​នោះ​ព្យាបាល​បំពង់ក​។​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​* វិធីសាស្ត្រ​ទី​បី ៖ ដំ​ខ្ទឹមស​មួយ​កំពឹស និង​លាយ​ទឹក​មួយ​កែវ បន្ទាប់មក​ផឹក​វាបី​ដង​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published.