អាថ៌កំបាំងទាំង៥ពីអាគារចំណាស់លើភ្នំបូកគោដែលគ្មានអ្នកដឹង!

រឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងជាច្រើន កម្រមានអ្នកដឹងបំផុតពីអាគារដ៏ចំណាស់មួយមានអាយុកាលជាង១០០ឆ្នាំ នៅលើកំពូលភ្នំបូកគោ ក្នុងទឹកដីកំពត នៃប្រទេសកម្ពុជា។​ ដូច្នេះសូមមកដឹងរឿងរ៉ាវ៥យ៉ាងដ៏កម្រមានអ្នកដឹងពីសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូមួយនេះ!

១. ទីតាំងសាងសង់ស្ថិតនៅតំបន់ដ៏ពិសេសបំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថិតនៅកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជារឿងដ៏ពិសេសហើយ។ ប៉ុន្តែពិសេសជាងនេះទៀតនោះសណ្ឋាគារ និងកាស៊ីណូដ៏ចំណាស់នេះ សាងសង់ស្ថិតនៅចន្លោះតំបន់ព្រៃត្រូពិកនិងឆ្នេរសមុទ្របៃតង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ជាកន្លែងដ៏ពិសេសបំផុតសម្រាប់សែរាជវង្សានុវង្សនិងអភិជនលំដាប់កំពូលៗ

សណ្ឋាគារនេះ បានដាក់សម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩២៥ សម្រាប់បម្រើជូនរាជវង្សានុវង្ស និងអភិជនជាច្រើនទសវត្សរ៍ បន្ទាប់មកសណ្ឋាគារនេះត្រូវបានទុកចោលតែម្តង។ នៅដើមឆ្នាំ១៩៦២ វាត្រូវបានកសាងឡើងវិញដោយព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះនរោត្តមសីហនុដើម្បីបម្រើជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនិងពាណិជ្ជករ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយវាក៏ជាកន្លែងវិស្សមកាល ដែលព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ សព្វព្រះទ័យជាទីបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ម្ហូបអាហារខុសប្លែកពីសណ្ឋាគារធម្មតា

តាមគេហទំព័រ Bokor.kamboo.com ម្ហូបអាហារក្នុងសណ្ឋាគារ Bokor Palace ជាអាហារសម្រាប់ខ្សែរាជវង្សានុវង្ស និងអភិជនលំដាប់ខ្ពស់ ហើយត្រូវចម្អិនដោយចុងភៅលំដាប់កំពូលមកពីប្រទេសល្បីៗលើពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. រចនាបថសណ្ឋាគារតាមបែបប្រទេសអ៊ីតាលី

ផ្នែកខាងក្រៅ និងផ្នែកខាងក្នុងនៃសណ្ឋាគារនេះយកលំនាំតាមរចនាបថរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលី។ បើនិយាយពី ផ្នែកខាងក្នុងមានចាក់សសរធំៗ និងជណ្តើរថ្មើរជើងបត់បែនគួរអោយចាប់អារម្មណ៏បំផុត។ ក្នុងនោះមាន ៣៦ បន្ទប់និងភោជនីយដ្ឋានប្រណីត២។

៥. វាត្រូវបានបោះបង់ចោលជាច្រើនជាច្រើនទស្សវត្សរ៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Reak Reay

Leave a Reply

Your email address will not be published.