នៅមិនសុខ យកដៃអង្អែលក្រពើ សំណាងហើយដែលមិនដាច់ដៃ…(មានវីដេអូ)

បើយោងតាមវីដេអូដែលបានចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់​មាន សេចក្តីក្លាហាន​ជ្រុលពេល និង​ខុស​កាលៈទេសៈ​ក៏​បណ្តាល​ឲ្យ​នាំ​ទុកដាក់​ខ្លួន​។ ជាកាពិតណាស់​បុរស​ម្នាក់ក្នុងវីដេអូ​នេះ​ គាត់​ក្លាហាន​ជ្រុល ដោយ​ហ៊ាន​យកដៃ​អង្អែល​មាត់​ក្រពើ ដែល​កំពុង​សង្ងំ​ដេកនៅ​ក្នុង​បឹង​កំប៉ោក ស្មានថាមិនអី តែចុងក្រោយក៏ត្រូវ​​ក្រពើ​ត្របាក់ ស្ទើរតែ​ដាច់​ដៃ​ថែមទាំងចេញឈាមទៀត មើលទៅពិតជាឈឺខ្លាំងហើយ​។​

​សំណាង​របស់គាត់​ដែរ ព្រោះ​ក្រពើ​មិន​ខាំ​ដៃ​គាត់​ជាប់​រួច​អូស​ចូលក្នុង​បឹង​ជា​មួយដើម្បីធ្វើជាអារហារ កុំអីស្លាប់ឥតអំពើព្រោះតែភាពល្ងីល្ងើរបស់ខ្លួនមួយពេល​។​  មុននឹងអ្នកធ្វើអ្វីគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យដូចជាបុរសនេះក្លានហានជ្រុលចុងក្រោយត្រូវឈឺខ្លួន។

    

Leave a Reply

Your email address will not be published.