មិនបាច់ពិបាកនេសាទឲ្យហត់ទេដួសយកៗ ហើយបានសុទ្ធតែត្រីធំៗទៀត…(មានវីដេអូ)

បើយោងតាមវីដេអូដែលបានចែករំលែកក្នុងបណ្តាញសង្គមទាក់ទងទៅនឹងបុរសម្នាក់ដែលបានធ្វើការចាប់ត្រីយ៉ាងព្រងើយ។
ដែលគាត់ចាប់​​ត្រីទាំងនោះ​គឺសម្រាប់ធ្វើជា​ម្ហូបអាហារ​ដែល​មាន​ការពេញនិយម​ខ្លាំង​នៅ​តំបន់​អាស៊ី ប្រជាជន​ភាគច្រើន​បរិ​ភោគ​ត្រី​ជា​អាហារ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ចំនែក​នៅក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ផ្សេងៗ ដូចជា​នៅក្នុង​តំបន់​អ៊ឺរ៉ុប​វិញ ត្រី​មិនសូវ​មាន​ការពេញនិយម​នោះទេដោយ​ពួកគេ​បរិភោគ​សាច់​​ជំនួស​វិញ​។​

ហើយត្រីនេះវាមានតម្លៃទៅតាមតំបន់ដែលគេពេញនិយមចូលចិត្តបរិភោគ ចំណែកតំបន់ដែលមិនមានការពេញនិយមវាក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃទៅតាមនឹងដែរ។ហើយបុរសនោះបានកំពុងតែនេសាទត្រីនៅ​តំបន់​អ៊ឺ​រុប ដោយគ្រាន់តែ​អ៊ុំ​ទូក​យក​សំណាញ់​​ដួស​សោះ ហើយគាត់ក៏​អាច​រក​ត្រី​បាន​យ៉ាងច្រើន​ផងដែរ ហើយ​ត្រី​មាន​ទំហំ​ធំៗ​ទៀង​ផង​ព្រោះថាតំបន់នោះគេមិនសូវពេញនិយមបរិភោគត្រីប្រភេទនេះ។​
      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *