វិធី​ព្យាបាល​ឬសដូងបាត​ដោយ​ខ្ទឹម​ស ​ល្អ​ជាង​ប្រេី​ថ្នាំ​​ 1000​ ដង!!!

វិធី​ទី​ 1:​ កាត់​ខ្ទឹម​ស​ដូច​គ្រាប់​ថ្នាំ​មួយ​។ រួច​យេីង​រុញ​ខ្ទឹម​ស​ចូល​ទៅ​ក្នុង​រន្ធ​គូទ​ ទុក​ចោល​មួយ​យប់​រួច​ស្អែក​ឡើង​ទៅ​បត់​ជើង​ធំ​ដេីម្បី​រុញ​ខ្ទឹម​ស​ចេញ​មក​ក្រៅ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិធីសាស្ត្រ​នេះ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ជួយ​ចូល​ព្យាបាល​ផ្ទាល់​នៅ​ក្នុង​គូទ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​ ដាក់​ខ្ទឹម​ស​នៅ​ក្នុង​គូទ​អាច​ជួយ​ឲ្យ​យេីង​មាន​ទម្លាប់​នៅ​បត់​ជើង​ធំ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ការពារ​ពី​បញ្ហា​ទល់​លាមក​និង​ឬសដូងបាត​។ ប៉ុន្ដែ​ ក៏​ត្រូវ​ចំណាំ​ផង​ដែរ​ថា​មិនត្រូវ​ដាក់​ខ្ទឹម​ស​នៅ​ពេល​គូទ​កំពុង​ហូរ​ឈាម​ដាច់ខាត​។ ព្រោះ​ថា​ ពេលកំពុង​ហូរ​ឈាម​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​អាការៈ​ធូរ​ស្បើយ​ទេ​គឺ​កាន់​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​លេីស​ដេីម។វិធី​ទី​

2:​ ផឹក​ទឹក​ខ្ទឹម​ស​លាយ​ជាមួយ​ទឹក​។ យេីង​យក​ខ្ទឹម​ស​មក​បក​សម្បក​ឲ្យ​ស្អាត​ បន្ទាប់​មក​កិន​ឲ្យ​ម៉ដ្ឋ​រួច​ច្របាច់​យក​ទឹក​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹក​ខ្ទឹម​ស​យក​មក​លាយ​ជាមួយ​ទឹក​សុទ្ធ​រួច​ដាំ​ឲ្យ​ពុះ​ទុក​ឲ្យ​ត្រជាក់​ ផឹក​ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ដេីម្បី​ព្យាបាល​បញ្ហា​ឬសដូងបាត​។ អ្នក​មាន​ជំងឺ​ឬសដូងបាត​អាច​លាយ​ជាមួយ​ទឹក​ផឹក​ជារៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​ដល់​ប៉ុន្មាន​ខែ​គឺ​នឹង​ឃើញ​បញ្ហា​ឬសដូងបាត​ថយ​ចុះ​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖herbclinic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *