កន្លែងចម្លែកៗដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាគិតមិនអាចទៅរួច ហើយពិតជាមានមែននៅលើផែនដី…(មានវីដេអូ)

វិទ្យាសាស្ត្រ៖ អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់លឺពីភាពអច្ឆរិយៈទាំងប្រាំពីរនៃពិភពលោកធម្មជាតិរួចខ្លះៗហើយ។ ក្នុងនោះ ភាពអច្ឆរិយៈដូចជាមហាអន្លង់ដ៏ធំមួយ ឬទឹកជ្រោះ Victoria គឺធំមិនគួរឱ្យជឿ ប៉ុន្តែពិតណាស់ទំហំមិនគ្រ ប់គ្រាន់ទេដែលធ្វើឱ្យមនុស្សម្នាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលតែមួយមុខនោះទេ។

មានកន្លែងប្លែកៗនៅលើផែនដីជាច្រើនទៀតណាស់ដែលប្រិយមិត្តមិនទាន់បានជ្រាបនិងបានឃើញ។យ៉ាងណាមិញ កន្លែងទាំងនេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពិភពលោកផ្សេង ឬភពខុសគ្នាពីយើងយ៉ាងអញ្ចឹងផងដែរ។ កន្លែងទាំងនេះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រពេចស្រ ពិលដោយសារតែសម្រស់របស់ពួកវា និងដោយសារតែរូបរាងរបស់ពួកគេច ម្លែកចំពោះយើង

ដែលគំនិតមួយចំនួនគិតថាមិនអាចទៅរួចទេ ដែលវាក៏អាចម នុស្សមួយចំនួនប្លែ កចិត្តនិងភ្ញា ក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែភាពច ម្លែក និងភាពអស្ចារ្យរបស់ពួកគេ ៕ តើប្រិយមិត្តអ្នកអានយល់យ៉ាងណាដែរ? សូមទ ស្សនាវី ដេអូនៅខាងក្រោមបើចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

វីដេអូ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *